IQ testovi novi

Nije potrebna registracija, nužno je unijeti samo dob, spol i stupanj obrazovanja radi kategorizacije rezultata. Svaki test je moguće samo jednom pokrenuti s određene e-mail adrese. Nakon što završite s rješavanjem testa, rezultati se automatski šalju na vašu e-mail adresu.


Test logičkih nizova
Test se sastoji od 40 zadataka, a vrijeme rješavanja testa je ograničeno na 25 minuta.
Test logičkih nizova II
Test se sastoji od 40 zadataka, a vrijeme rješavanja testa je ograničeno na 25 minuta.
Kognitivni - IQ Test
Test se sastoji od 52 zadatka, a vrijeme rješavanja testa je ograničeno na 15 minuta.
Kognitivni - IQ2 Test
Test se sastoji od 40 zadataka, a vrijeme rješavanja testa je ograničeno na 30 minuta.
Spacijalni - Test
Test se sastoji od 36 zadataka, a vrijeme rješavanja testa je ograničeno na 30 minuta.