6YrDST

Procjena organizacijske klime i kulture

Organizacijska klima je najčešće definira kao skup stavova i očekivanja koje opisuju organizacijske karakteristike, a proizlazi iz interakcije pojedinca i organizacijske okoline. Prilikom ispitivanja organizacijske klime dolazimo do podataka u kojem stupnju tvrtka ima naglasak na inovacijama, fleksibilnosti, nagrađivanju, humanosti, razvoju, etičnosti i vodstvu. Klima indirektno utječe na organizacijske procese kao što su interna komunikacija, upravljanje konfliktima, motiviranost zaposlenika, rješavanje problema te donošenje odluka. Istraživanja pokazuju kako postoji pozitivna korelacija između dobre organizacijske klime i rezultata u prodaji, produktivnosti, zadovoljstva klijenata te profitabilnosti.

Organizacijska kultura je sustav vrijednosti, stavova, etike i osobnosti poduzeća koje sačinjavaju njezini članovi, njihovi rituali, ponašanja, stav prema radu te stav prema samoj tvrtki. Ona ima veliku ulogu u zaposlenikovoj percepciji tvrtke – najčešće smanjuje dvosmislenost te uči zaposlenika na koji način se posao obavlja u vašoj tvrtki. Karakteristike dobre organizacijske kulture su jasni poslovni procesi i osjećaj zajedništva (zaposlenici se osjećaju kao članovi velike obitelji) dok su karakteristike loše organizacijske kulture neugodni radni odnosi, konfuzni poslovni procesi i frekventan krizni menadžment.

Selekcija.hr nudi vam procjenu organizacijske klime i kulture koja je rezultat kvalitativnih i kvantitativnih mjera. Cilj procjene je identificirati vrijednosti, norme i ponašanja koja karakteriziraju vašu tvrtku. Identifikacija organizacijske klime i kulture bitan je poslovni korak. Naime, kada su vam poznate norme i vrijednosti tvrtke te zadovoljstvo vaših zaposlenika njihovim poslom i poslovnim procesima olakšavate si pronalazak adekvatnog radnog kadra, ali i identificirate probleme koji koče poslovni proces.

shutterstock_140274046

Predselekcija

Kreiranje oglasa za posao, oglašavanje oglasa za posao na stranicama specijaliziranim za to (MojPosao.net, Posao.hr), […]

t12DXo

Selekcija

Temeljita procjena kandidata prijavljenih na natječaj za posao pomoću licenciranih i standardiziranih psiholoških instrumenata (testovi […]

shutterstock_125338187

Procjena postojećeg kadra

Temeljita procjena postojećih zaposlenika tvrtke uz pomoć licenciranih i standardiziranih psiholoških instrumenata te dubinskog intervjua; […]

0XvKlg

HR Konzalting

Unapređivanje rada odjela ljudskih potencijala: analiza radnih mjesta, savjetovanje vezano uz sustav mjerenja i nagrađivanja […]

Positive SSL Wildcard