6YrDST

Procjena organizacijske odanosti i zaokupljenosti poslom zaposlenika

Organizacijsku odanost najlakše je definirati kao osjećaj odgovornosti koji zaposlenik ima prema tvrtki i njenim ciljevima (eng. commitment, u znanstvenoj se terminologiji, tumači na dva načina; kao predanost u radu i/ili kao odanost profesionalnim vrijednostima ili organizaciji; Maslić Seršić, 2000.). Istraživanja pokazuju kako je odanost zaposlenika statistički značajno povezana s radnim učinkom, produktivnošću, izostancima zaposlenika, zadovoljstvom poslom, odanošću klijenata organizaciji te globalnoj profitabilnosti tvrtke. Također, važno je napomenuti kako na organizacijsku odanost zaposlenika bitno utječe rad rukovoditelja te mogućnost sudjelovanja u donošenju odluka.

Zaokupljenost poslom možemo definirati kao stupanj u kojem se pojedinac identificira sa svojim poslom odnosno stupanj u kojem zaposlenik želi biti uključen u rad. Istraživanjima je dokazana statistička povezanost fluktuacije te apsentizma s općim stavom prema radu.

Selekcija.hr nudi vam procjenu organizacijske odanosti i zaokupljenosti poslom putem sveobuhvatnog upitnika. Statističkom obradom prikupljenih podataka dolazimo do informacija koliko su vaši radnici odani na 3 različite razine: afektivnoj (koliko snažno im je izražen osjećaj privrženosti te identifikacija i zaokupljenost organizacijom), normativnoj (koliko snažno im je izražen osjećaj moralne obaveze ostanka u organizaciji) i instrumentalnoj (kolike su posljedice/cijena napuštanja organizacije) te stupanj u kojem su vaši zaposlenici zaokupljeni poslom.

shutterstock_140274046

Predselekcija

Kreiranje oglasa za posao, oglašavanje oglasa za posao na stranicama specijaliziranim za to (MojPosao.net, Posao.hr), […]

t12DXo

Selekcija

Temeljita procjena kandidata prijavljenih na natječaj za posao pomoću licenciranih i standardiziranih psiholoških instrumenata (testovi […]

shutterstock_125338187

Procjena postojećeg kadra

Temeljita procjena postojećih zaposlenika tvrtke uz pomoć licenciranih i standardiziranih psiholoških instrumenata te dubinskog intervjua; […]

0XvKlg

HR Konzalting

Unapređivanje rada odjela ljudskih potencijala: analiza radnih mjesta, savjetovanje vezano uz sustav mjerenja i nagrađivanja […]

Positive SSL Wildcard