Edukacije za zaposlenike

Razvojem pojedinca do razvoja cijele tvrtke

presentation
EDUKACIJE KREIRANE PREMA POTREBAMA DJELATNIKA I UTVRĐENE PUTEM ANONIMNIH ANKETA NAJKVALITETNIJE SU EDUKACIJE

Osim napretka svakog pojedinca koji sudjeluje u edukaciji, dugoročno je vidljiv i napredak radne organizacije u cjelini. Osim toga, osjećaj da poslodavac brine o karijeri i dobrobiti zaposlenika kod radnika povećava zadovoljstvo poslom koje smanjuje fluktuaciju zaposlenika, povećava radnu učinkovitost i retenciju te utječe na pozitivnu sliku tvrtke u javnosti (pozitivan employer branding).

EDUKACIJE KOJE NUDIMO

Program svake edukacije se može organizirati kao cjelodnevna radionica ili kao više pojedinačnih radionica u trajanju od minimalno 2 sata.
Prije planiranja edukacija za djelatnike preporučujemo primjenu anonimnih anketa!
Edukacije koje su prilagođene potrebama djelatnika najbolje su prihvaćene i najkvalitetnije edukacije, a potrebe, mišljenja i prijedloge djelatnika na jednostavan način možemo doznati putem online anketa koje zaposlenici anonimno rješavaju u sustavu Selekcija.hr.

 • Uzroci i vrste konflikata
 • Strategije rješavanja konflikata
 • Strategija suradnje

Svrha edukacije: upoznavanje polaznika s vrstama i uzrocima konflikata u cilju osvještavanja izvora problema i konflikata u komunikaciji na radnom mjestu. Kroz praktične primjere i vježbe polaznici će naučiti strategije rješavanja konflikata te stvoriti uvid o učinkovitosti primjene svakog pojedinog stila ovisno o situaciji u kojoj se nalaze.

 • Prigovori i reklamacije; važnost i značenje
 • Koraci u rješavanju prigovora i reklamacija
 • Prigovor nije osobni napad!
 • Uključivanje kupaca u pronalaženju rješenja?

Svrha edukacije: Edukacija "Upravljanje prigovorima i reklamacijama" usmjerava se na učenje jednostavnih i korisnih tehnika upravljanja prigovorima i reklamacijama u prodajnom procesu ili u postprodaji. Kroz praktične (vlastite) primjere i vježbe polaznici će naučiti kako postupati u situacijama kada je kupac (klijent) nezadovoljan te se žali na proizvod ili uslugu. Cilj je potaknuti prihvaćanje prigovora i reklamacija kao dar za unaprjeđenje proizvoda/usluge te osnažiti pojedinica kako bi se uspješno nosio s prigovorima.

 • Vrste kupaca/klijenata i kako im udovoljiti
 • Osnovne verbalne i neverbalne poruke u prodaji
 • Važnost neverbalne komunikacije u kontaktu s kupcem
 • Važnost i interpretacija osmijeha u prodaji
 • Rezultati kvalitetnog prodajnog procesa i osobno zadovoljstvo

Svrha edukacije: Edukacija "Upravljanje prodajnim procesom" uključuje upoznavanje sa svim značajkama verbalne i neverbalne komunikacije koje su izrazito bitne u prodaji i kontaktu s kupcima. Kroz praktične primjere i igranje uloga polaznici će u ovoj edukaciji naučiti kako pristupiti različitim vrstama kupaca (klijenata), zašto je osmijeh važan na neurobiološkoj razini te kako postići da kupci postanu i ostanu zadovoljni. Cilj je unaprijediti prodajni proces kroz razvoj prodavača, odnosno putem unaprjeđenja njegovih verbalnih i neverbalnih vještina komunikacije u prodaji.

 • Komunikacijski stilovi
 • Vještina asertivne komunikacije
 • Aktivno slušanje
 • Upravljanje emocijama u komunikaciji

Svrha edukacije: upoznavanje polaznika s efikasnijim načinima komunikacije te stvaranje uvida u različite potrebe, blokade i otpore koji se javljaju u kontaktima s klijentima ili kolegama. Kroz praktične primjere i vježbe polaznici će naučiti konstruktivnije i efikasnije pristupati kupcima ili klijentima te stvoriti uvid o učinkovitosti primjene svakog pojedinog stila.

 • Oglas: Izrada natječaja prema analizi/opisu posla ili putem gotovih obrazaca
 • Traženje i prikupljanje kandidata: Targetiranje putem društvenih mreža i klasična regrutacija
 • Predselekcija: Online testiranje i online video intervjui
 • Selekcija: Klasično testiranje i strukturirani intervjui
 • Komunikacija s poslodavcem i kandidatima
 • Donošenje odluke o zapošljavanju
 • Dodatak za one koji žele postati HR partner portala Selekcija.hr

Svrha edukacije: približiti postupak profesionalne selekcije osobama koje su nove u ljudskim resursima, a iskusnim HR stručnjacima pomoći unaprijediti proces selekcije putem automatizacije objave oglasa, prikupljanja kandidata, psihološkog testiranja i procjene kandidata za posao. Radom na praktičnim primjerima i vježbama polaznici će biti upoznati s najmodernijim pristupima u odabiru kandidata, ali i klasičnim postupkom profesionalne selekcije. Kroz analizu posla, životopisa i rezultata psiholoških testiranja polaznici će naučiti kako se usmjeriti na bitne informacije te uvidjeti važnost povezivanja i sumiranja mnoštva informacija u konačnu odluku o zapošljavanju.

 • Što je stres?
 • Uzroci stresa na radnom mjestu
 • Prevencija stresa i mehanizmi nošenja sa stresom
 • Tehnike opuštanja

Svrha edukacije: Upoznavanje s uzrocima, prevencijom i tehnikama upravljanja stresom. Kroz rad na vlastitim primjerima, polaznici će biti upoznati s uzrocima i posljedicama stresa, a kroz praktičan rad razvijat će mehanizme kontrole stresa u svakodnevnom životu i na radnom mjestu. Cilj je stvoriti osjećaj kontrole i upravljanja vlastitim životom te usvojiti tehnike opuštanja i razviti svijest o preventivnim ponašanjima koja smanjuju osjećaj stresa i njegov negativan utjecaj na zdravlje.

 • Pozitivan govor i asertivno obraćanje
 • Efikasni načini vođenja razgovora
 • Pružanje i primanje povratnih informacija (pohvale i kritike)
 • Konstruktivno zauzimanje za vlastite potrebe

Na poslu je moguće izraziti svoje stavove i mišljenja na način koji uvažava želje i potrebe kolega i suradnika. Kako bismo stvorili pozitivnu i ugodnu radnu atmosferu koja ne narušava produktivnost, potrebno je naučiti koristiti tehnike koje potiču asertivnost.
Svrha edukacije: vježbanje asertivnih vještina i tehnika pomoću kojih u poslovnom okruženju možemo čuti i razumjeti kupce, klijente ili kolege te njima dopustiti da i oni čuju nas. Kroz praktične primjere i vježbe polaznici će naučiti kako efikasnije slušati druge, kako voditi razgovor, pozitivno se obraćati drugima te kako najbolje pružati i primati povratne informacije.

 • Prepoznavanje vlastitih i tuđih emocionalnih stanja
 • Empatija, neverbalna komunikacija i prepoznavanje tuđih emocija
 • Emocionalna inteligencija u prodaji i pregovorima
 • Emocionalna inteligencija među kolegama u uredu

Svrha edukacije: unaprijediti prepoznavanje vlastitih i tuđih emocionalnih stanja koja se svakodnevno javljaju na poslu, od prodaje i pregovaranja do korisničke podrške i liderskih pozicija. Polaznici će kroz praktične primjere i vježbe naučiti kako prepoznati i kontrolirati emocije kod sebe i drugih. Cilj je kvalitetnije prepoznavanje i kontrola emocija u poslovnom okruženju, uz efikasnije reagiranje, kvalitetniju prilagodbu, komunikaciju i međuljudske odnose te učinkovitije preveniranje konfliktnih situacija na radnom mjestu.

 • Vrste rukovođenja
 • Vrste motivacije i motiviranje članova tima
 • Važnost povratnih informacija
 • Osobine dobrog lidera

Svrha edukacije: Edukacija "Vođenje tima" polaznike upoznaje s načinima vođenja timova te vještinama koje su potrebne da bi netko bio dobar vođa. Kroz interaktivnu radionicu polaznici će vježbati liderske vještine kao što su intelektualna stimulacija, individualizirana briga, uvjetno nagrađivanje, samopouzdanje, odlučnost, prilagodljivost, dosljednost, ali i potaknuti dodatni trud te ispravno pružanje povratnih informacija. Cilj edukacije je naučiti efikasne načine upravljanja zaposlenicima na obostrano zadovoljstvo, uz veću motivaciju, produktivnost te napredak svakog pojedinca i cijele organizacije.

 • Što je prvi dojam?
 • Kako stvaramo prvi dojam?
 • Zamke prvog dojma i kako ih izbjeći?
 • Projekcije i kako ih izbjeći?

Edukacija je vrlo korisna za brojna zanimanja; od komercijale i prodaje do ljudskih resursa, zapošljavanja i liderskih pozicija.
Istraživanja pokazuju da je potrebno od 3 do 7 sekundi za stvaranje prvog dojma o osobi koju upoznajemo. Ovaj automatski proces nastao je kako bismo lakše preživjeli u opasnim uvjetima divljine. Međutim, naša okolina se značajno promijenila, a mozak je nastavio opažati na sličan način kao prije 2-3 milijuna godina pa brzo i lako upadamo u zamke prvog dojma - što može biti jako loše prilikom procjene i zapošljavanja novih ljudi!
Svrha edukacije: upoznavanje s procesom prvog dojma i zamkama koje mogu utjecati na naše procjene i stvaranje odnosa s drugima. Kroz praktične primjere i vježbe polaznici će moći stvoriti uvid u vlastiti proces formiranja prvog dojma, izbjeći najčešće zamke i objektivnije donositi odluke.

 • Kako usvajamo znanje
 • Efikasnije učenje: 4-mat sistem
 • Faze razvoja do optimalne izvedbe
 • Efikasan uvod i završetak izlaganja
 • Uvježbavanje izlaganja i usmjeravanje na verbalnu i neverbalnu komunikaciju

Svrha edukacije: Polaznici će kroz vježbe i grupni rad naučiti kako pripremiti vlastito izlaganje i na vlastitim primjerima (iz prakse) vježbati prezentacijske vještine. Putem konkretnih vježbi pripreme i izvođenja izlaganja polaznike se usmjerava na iskorištavanje vlastitih potencijala i otvara prostor za dodatni rast i razvoj. Rezultat su jasne, zanimljive i konkretne prezentacije koje publika sluša i pamti...

 • Što je samopoštovanje?
 • Tehnike rada na samopoštovanju
 • Kako ga dugotrajno održati?
 • Samopoštovanje i motivacija
 • Samopoštovanje i odnosi s drugima
 • Samopoštovanje i radna uspješnost

Svrha edukacije: Edukacija "Samopoštovanje" polaznike upoznaje s tehnikama rada na samopoštovanju u cilju povećanja osjećaja vlastite vrijednosti i samopouzdanja, ali i motivacije, radne uspješnosti te stvaranja boljeg odnosa s drugima. Kroz praktičan rad i vježbe, polaznici će se upoznati s pojmom samopoštovanja i tehnikama rada na povećanju i održavanju visoke razine samopoštovanja kod sebe i drugih. Osim rada na osjećaju vlastite vrijednosti, cilj edukacije je stvaranje uvida u to kako naše samopoštovanje modelira odnos s drugima i kako može biti ključ profesionalnog napretka.

 • Što je motivacija?
 • Mogući izvori motivacije
 • Pronađite vlastiti izvor motivacije
 • Potaknite unutarnju energiju
 • Problem solving i tehnika postavljanja ciljeva

Motivacija je stanje unutar osobe koje potiče, održava i usmjerava ponašanje prema određenom cilju. Ona nam omogućuje brže i lakše djelovanje te ostvarenje zacrtanih planova. Motivacija je u biti energija koju mogu potaknuti vanjski čimbenici, ali i unutarnj resursi pojedinca. Međutim, kada izostanu vanjski resursi, a ne znamo kako potaknuti unutarnje, ta energija nestaje. Javlja se problem jer osoba ne prepoznaje nedostatak motivacije već samu situaciju percipira kao bezizlaznu.
Svrha edukacije: probuditi svijest o tome što je motivacija, koji su mogući izvori motivacije te što nas može demotivirati. Oslanjajući se na principe geštalt pravca u psihoterapiji polaznici će osvijestiti vlastite izvore motivacije te naučiti kako ih primijeniti. Kroz praktične primjere i vježbe usvojit će kognitivno-bihevioralne tehnike postavljanja ciljeva i problem solvinga kao osnove samomotivacije u izazovnim situacijama. Cilj edukacije je naučiti tehnike samomotivacije, njihovu svrhu i adekvatnu primjenu ovisno o situaciji u kojoj se nalazimo.