OGLASI, PRIKUPLJANJE I PROCJENA KANDIDATA
(Putem Talent platforme - ATS)

Usluga za mikro i male poduzetnike

Od oglasa za posao do konačnog odabira kandidata uz vašu kontrolu i naše preporuke – više…

Usluga za srednje i velike poduzetnike:

Najam talent platforme za samostalno korištenje uz pomoć naših stručnjaka – više…