KOGNITIVNI TESTOVI
Copy of Copy of Copy of MilkShakes Stand Flyer Design Template - Made with PosterMyWall

ADAPTIVNI TEST KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI (CAT)

Želite što brže procijeniti inteligenciju kandidata? Ovaj test je savršeno rješenje! Naime, adaptivni test omogućuje najbržu procjenu jer koristi najmanji mogući broj pitanja za točnu procjenu. To je moguće zato što se test prilagođava svakom pojedincu koji ga rješava. Prilagodba testa je moguća uz pomoć algoritma u pozadini koji bira težinu zadataka. Ako pojedinac neuspješno riješi zadatak, algoritam izabere jednostavniji, odnosno ako je pojedinac uspješan, algoritam bira teži zadatak. Na taj način, optimalnim brojem pitanja doznajemo informaciju o općom inteligenciji, a bez zamora kandidata. Test koristi tri različita tipa zadataka: nastavljanje niza, dopunjavanje matrica ili izbacivanje uljeza. Svi tipovi zadataka zahtijevaju apstraktno mišljenje i logičko zaključivanje.

Copy of Copy of Copy of izbaci uljeza - Made with PosterMyWall (3)

IZBACI ULJEZA S

Test “Izbaci uljeza S ili A” – Četiri sličice, a jedna među njima je uljez. Iako se ta jedna super prilagodila i djeluje kao da je dio ekipe, ipak ima neki detalj koji ga razlikuje od ostalih, a kandidat ju mora pronaći. Pronađe li kandidat dovoljno uljeza, to znači da se dobro snalazi u situacijama u kojima treba nešto brzo povezati i zaključiti, shvaća prostorne relacije te nema problema s razumijevanjem što se od njega traži. No, ako kandidat nije uspješan i pronađe premalo uljeza, to znači da mu ne odgovaraju izrazito kompleksni, odgovorni i dinamični poslovi jer mu obično treba nešto više vremena da bi naučio nove stvari. Postoje dvije verzije testa, Standardna „Izbaci uljeza S” te naprednija (Advanced) „Izbaci uljeza A”. Odnosno, verzija A ima nešto zahtjevniji podražajni materijal.

Copy of MATRICE - Made with PosterMyWall (1)

KOGNITIVNE MATRICE

Jedan od nezaobilaznih testova naših klijenata za procjenu opće inteligencije! Izvrsne psihometrijske karakteristike, kvaliteta, jednostavnost primjene – Kognitivne matrice imaju sve! Zadaci ovog testa su matrice koje kandidati trebaju logički nadopuniti, kako bi dobili kompletnu sliku. Test pruža informacije o razini razvijenosti opće inteligencije pojedinca, točnije sposobnosti osobe za uviđanjem, percipiranjem i otkrivanjem odnosa i općenito snalaženjem pri rješavanju novih problema.

xniz

NASTAVI NIZ

Izvrstan odabir za procjenu apstraktne (fluidne) inteligencije. Fluidnu inteligenciju očitujemo u brzini i efikasnosti rješavanju mentalnih problema i sposobnosti otkrivanja novih relacija. U osnovi ovoga testa su materijali koji ukazuju na sposobnosti otkrivanja odnosa i zakonitosti, rezoniranja na neverbalnom gradivu, manipulaciji sadržaja iz kratkoročnog pamćenja, brzini obrade informacija, brzini percepcije te sposobnosti rotiranja likova.

Copy of Copy of Copy of Copy of Copy of nastavi niz - Made with PosterMyWall

TEST NIZOVA 8.5

Idealan test za procjenu općeg faktora inteligencije u situacijama u kojima su objektivnost, praktičnost i brzina posebno važni. Test čine skupovi elemenata poredanih u logičke nizove. Ovaj psihometrijski kvalitetan instrument je primjenjiv u svim situacijama u kojima informacija o razini razvijenosti općih kognitivnih sposobnosti može biti korisna.

xspacijalni

SPACIJALNI TEST

Želite testirati budućeg arhitekta, umjetnika ili čak zubara? Onda je ovaj test nezaobilazan! Naime, rezultati ovoga testa ukazuju na razinu razvijenosti spacijalnih sposobnosti osobe. Odnosno, osobe koje postižu visoke rezultate na ovom testu obično nemaju problema u prostornoj orijentaciji, shvaćaju prostorne relacije i mogu zamisliti kako bi neki objekt izgledao kad bi ga konstruirali od ponuđenih dijelova, odnosno mogu prepoznati nacrt u dvodimenzionalnom obliku, koji bi odgovarao trodimenzionalnom objektu. Zato ovaj test ima veliku važnost u arhitekturi, umjetnosti, crtanju i dizajnu te zanimanjima poput tesarstva ili stomatologije, jer se u tim zanimanjima velika se važnost pridaje vizualizaciji 3D likova i mentalnoj rotaciji likova u prostoru. Spacijalni test zahvaća sposobnost vizualiziranja trodimenzionalnog objekta na temelju ponuđenog dvodimenzionalnog nacrta. Uključuje i sposobnost vizualizacije objekta nakon rotacije u prostoru.

xSpacijalni faktor

SPACIJALNI FAKTOR

Možete li odrediti koji 3D lik će nastati iz 2D nacrta? Riješite ovaj test i saznat ćete koliko ste uspješni u tome! Naime, spacijalni faktor se sastoji od niza zadataka koji zahtijevaju uspoređivanje dvodimenzionalnih nacrta s trodimenzionalnim likovima. Za uspješno rješavanje ovog testa potrebno je prepoznati veze među objektima tako da se oni mentalno pomiču u prostoru. Visok rezultat postižu osobe koje mogu lako zaključiti kako bi neki objekt izgledao nakon konstrukcije prema predloženom nacrtu. Spacijalne sposobnosti općenito uključuju i informacije o oblicima, veličini, lokaciji i relacijama među objektima. Shvaćanje ovih aspekata i mogućnost mentalne manipulacije objektima je važno za niz zanimanja, poput arhitekture, stomatologije, umjetnosti, crtanja i dizajna.

xnumerički faktor

NUMERIČKI FAKTOR – LOGIČKO ZAKLJUČIVANJE

Želite pronaći kandidata koji najbolje barata brojevima i kojima ima najbolje razvijeno matematičko-kognitivno zaključivanje? Ovaj test je idealno rješenje! Njime se u kratkom vremenom periodu prikupljaju važne informacije o razvijenosti numeričkih kognitivnih sposobnosti pojedinaca. Ovakve informacije korisne su u selekcijskim procesima i različitim situacijama procjene, u kojima poznavanje razine logičkog i matematičkog rasuđivanja te baratanje brojevima općenito može biti presudno. Zbog toga, ovaj test se često koristi pri selekciji kandidata za računovodstvene i knjigovodstvene pozicije.

xPRONADI PRAVU RIJE

PRONAĐI PRAVU RIJEČ

Nezaobilazan test kada je potrebno procijeniti verbalno razumijevanje. Test se sastoji od niza novoosmišljenih zadataka sinonima i antonima, koji su psihometrijski validirani u većem broju selekcijskih situacija. Značaj ovoga testa najbolje dolazi do izražaja u selekcijskim procesima za pozicije koje stavljaju naglasak na verbalne sposobnosti.

TESTOVI NAŠIH PARTNERA
gat

GENERAL ABILITY TESTS-2

GAT-2 podrazumijeva ukupno pet testova koji pružaju informaciju o razini razvijenosti verbalnog, apstraktnog, numeričkog, spacijalnog i mehaničkog faktora. Verbalni test se temelji na zadacima koji zahtijevaju korištenje apstraktnog razmišljanja i kodiranja informacija, kao i razumijevanje odnosa i veza među parovima riječi. Zahvaća sposobnost izvođenja logičkih zaključaka na materijalu verbalnog tipa. Apstraktni (neverbalni) test zahvaća sposobnosti razumijevanja odnosa među elementima, generalizacije, percipiranja detalja i predviđanja posljedica djelovanja, procjenjujući na taj način logičko rezoniranje. Numerički test nizom zadataka mjeri sposobnost induktivnog rezoniranja i razumijevanja numeričkih odnosa i logičkih veza među brojevima. Spacijalni test se usmjerava na sposobnost stvaranja, pamćenja i obrade kompleksnih mentalnih slika te uključuje izvođenje mentalnih rotacija, vizualizaciju trodimenzionalnih oblika i manipulaciju kompleksnih podražaja. Mehanički test, konačno, zahvaća razumijevanje načina na koji sustavi funkcioniraju, analize različitih elemenata problema i odnosa među njima te podrazumijeva primjenu informacija i mehaničkih principa u realnim situacijama, odnosno njihovo korištenje pri rješavanju praktičnih problema. Informacije dostupne nakon primjene ovih testa, u numeričkom i grafičkom obliku, upotpunjene su i interpretativnim komentarima, koji ukazuju na implikacije ostvarenih postignuća i pridonose jasnoći procjene.

crtlogo

CRITICAL REASONING TESTS

CRT testovi su odlični za procjene menadžerskih profila, točnije kognitivnih potencijala i sposobnosti kritičkog rezoniranja pojedinaca. Ovi testovi dolaze u dva oblika – jednom koji mjeri numeričke i drugom koji mjeri verbalne sposobnosti. Numerički test nastoji izmjeriti koliko je neki kandidat sposoban razumjeti numeričke informacije predstavljene u kontekstu realnih situacija. U osnovi, procjenjuje razinu temeljnih kognitivnih kapaciteta nužnih za uspjeh na bilo kojoj upravljačkoj poziciji. Verbalni test mjeri kako se osobe nose s mogućim poslovnim situacijama koje zahtijevaju obradu dostupnih informacija i izvođenje valjanih zaključaka. Od ispitanika se traži analiza i evaluacija dostupnih podataka te prepoznavanje implicitnih pretpostavki u verbalno prikazanom sadržaju.

Kontaktirajte nas ukoliko imate pitanja!