No Image Found

Nakon životopisa – testovi pa posao!

Nakon obrane diplomskog rada osoba je i formalno završila studiranje. Ona je spremna prebaciti se na tržište rada (ako to već ranije nije napravil...