No Image Found

Organizacijska klima i kako je unaprijediti?

Organizacijsko ponašanje rezultat je međudjelovanja pojedinca, radne okoline i trenutne situacije na tržištu. Poznato je da svatko od nas reagira...

No Image Found

Biranje kandidata za posao

U današnje vrijeme na tržištu rada je puno ljudi bez posla, stoga poslodavci smatraju da je lako pronaći nove djelatnike, no je li to uistinu tak...