No Image Found

Organizacijska kultura

Organizacijska kultura nije navedena u pravilima i procedurama organizacije, ali, kao i kultura društva, ona postoji.  I ima značajan utjecaj n...

No Image Found

Koliko danas znači preporuka za zaposlenje?

Preporuka je jedan od izvora informacija o kandidatu za posao. Najčešće je daje profesor ili bivši poslodavac – ljudi koji su neposredno urađiv...