No Image Found

Organizacijska kultura

Organizacijska kultura nije navedena u pravilima i procedurama organizacije, ali, kao i kultura društva, ona postoji.  I ima značajan utjecaj n...