No Image Found

Kako napisati preporuku za posao?

Osoba koja čita preporuku može imati malo vremena da joj se posveti. Uglavnom će obratiti pažnju na relevantnost i kredibilitet davatelja preporuk...