No Image Found

Procjena radne motivacije

Motivacija predviđa najveći dio ljudskog ponašanja, stoga je prilikom selekcije naročito važno obratiti pozornost na ovaj aspekt profila kandidat...

No Image Found

EU zapošljava i traži talente!

Specijalizirana znanja o Europskoj uniji više nisu glavni fokus testiranja za zapošljavanje novih EU dužnosnika, već su to verbalno, numeričko i ...