No Image Found

Ličnost u poslu; ličnost i selekcija

Studija provedena od strane “Američke menadžerske asocijacije” (AMA) otkriva da 39 posto američkih kompanija u procesu zapošljavanja koristi i...