Psiho testovi za posao – gdje ih pronaći?

prednosti psihološkog testiranja kandidata za posao poželjan poslodavac headhunting psihologijsko testiranje upitnici ličnosti izbaci uljeza selekcija.hr psihološki testovi priprema za psihološko testiranje odabir kandidata za posao

Pod popularnim nazivom psiho testovi za posao kriju se kognitivni testovi i upitnici ličnosti. Kognitivni testovi su među najkorisnijim i najvrjednijim metodama za predviđanje uspješnosti na poslu u različitim profesijama. Jednostavnim mjerenjima može se utvrditi da psiho testovi za posao imaju veću pouzdanost mjerenja od EEG aparata! (https://selekcija.hr/2009/08/kakva-korist-od-testiranja-radnika/). Naravno, pod uvjetom da se pravilno odaberu i primijene. Kognitivni psihologijski testovi za posao mjere verbalne, numeričke, perceptivne, spacijalne i opće sposobnosti. Osim toga, psiholozi još istražuju i mjere različite aspekte ličnosti (osobnosti), pažnju, koncentraciju i brojne druge psihološke osobine. Uz kvalitetne psihološke testove iskusni psiholozi mogu biti jako dobri u procjenama i s visokom vjerojatnošću predviđati ishode radnih ponašanja. A poslodavcima su najzanimljivije sljedeće osobine kandidata: dinamičnost, temeljitost, proaktivnost, otpornost na stres, timski rad i pristup suradnicima te organiziranost. Ponekad se u selekcijskim postupcima još provjeravaju i fizičke sposobnosti, znanje, ali i konkretni uzorci radnih aktivnosti.

Kandidati za posao i psihološki testovi: Gdje ih pronaći?

Posloprimci obično znaju za psihologijska testiranja pa na internetu pokušavaju naći „psiho testove“, „testove za posao“ ili „testove s intervjua.“ Nerijetko mole, a ponekad i zahtijevaju da im pošaljemo testove kako bi mogli uvježbati tražene osobine. Zbog brojnih upita smatramo važnim naglasiti sljedeće:

Prema Zakonu o psihološkoj djelatnosti standardizirani psihološki testovi koji se koriste u selekciji kandidata za posao su zaštićena psihodijagnostička sredstva. Dakle, testovi koji se koriste za procjenu kandidata za posao ili procjenu radnika, ne mogu se naći na internetu! Odnosno, ne mogu se naći u slobodnoj upotrebi i kandidati za posao ih ne mogu kupiti i koristiti na legalan način.

Ostali testovi za posao

Situacija je toliko ozbiljna da za velik broj testova i sami psiholozi moraju proći specifične izobrazbe. Psiho testovi za posao postali su standard ili “zlatno pravilo” selekcije, međutim i dalje se uz psihologijske testove paraleno koriste i testovi koji mjere trenutni stupanj znanja ili razinu potrebnih vještina za obavljanje nekog posla. To su testovi znanja i testovi radnih proba, odnosno, testovi i provjere vještina i iskustava na realnim uzorcima radnih zadataka.

Testovi znanja

Uglavnom se sastoje od konkretnih pitanja kojima se određuje poznavanje specifične materije poslovnih zadataka i odgovornosti. Kao u školi. Takva testiranja obično se provode u papirnatom obliku, međutim, u zadnje vrijeme računalno administriranje sve je popularnije. Primjeri ispita znanja su testovi za računovođe i informatičare. Testovi znanja uglavnom mogu pomoći, međutim, ako izostanu psihološki testovi nedostaju važne informacije o sposobnostima i preferencijama kandidata pa se ne mogu izvoditi projekcije ponašanja radnika u različitim uvjetima rada.

Radni uzorci, radne probe

To su situacije u kojima se od kandidata traži obavljanje jedne ili više radnih sekvenci za određeno radno mjesto. Ovakve provjere obično imaju visok stupanj relevantnosti u odnosu na ciljani posao. Na primjer, od kandidata za posao automehaničara može se tražiti da dijagnosticira i popravi kvar na automobilu. Ovakve ispite kandidati uglavnom smatraju poštenijima od ostalih vrsta testiranja. Međutim, ako su nam radne probe osnova za izvođenje prognoza o radnoj uspješnosti kandidata vjerojatno ćemo pogriješiti jer zanemarujemo cijeli spektar osobina koje mogu utjecati na uspješnost u obavljanju posla. Osim toga, cijeli postupak, od odabira radnog uzorka do provođenja testiranja i evaluacije uratka može biti izrazito složen, a cijena postupka visoka.

Piše: dipl.psih. Slobodan Jović, prof.