Brainstorming

brainstorm

BRAINSTORMING
(Using the brain to storm a creative problem)

Što je brainstorming?

Brainstorming je praktična metoda za pronalaženje kreativnih rješenja za specifične poteškoće ili probleme. Za brainstorming potrebna je skupina ljudi da bi donijeli nove ideje i rješenja za problem u kojoj se potiče razvoj novih, kreativnih i neobičnih ideja. Tijekom brainstorminga potrebno je nabacivanje (bombardiranje) ideja da bi se riješio neki problem. U brainstormingu ne postoji: „je li ovo dobra ili loša ideja?“ te je jedna od najpoznatijih tehnika za kreativno rješavanje problema pomoću kojeg se istražuju prednosti i nedostatci potencijalnih rješenja. Osmišljen da vas izbaci iz standardnog okvira razmišljanja te se najčešće koristi s ciljem poboljšanja usluga i proizvoda.

Vrste brainstorminga
brainstorming faze
Kako pokrenuti i provesti uspješan brainstorming?
brainstorming tijek
Što nam je potrebno za kvalitetan brainstorming?
Vrijeme

• Mora biti unaprijed određeno.
• Najčešće se provodi između 15 i 60 minuta.
• 40 minuta je idealno za kvalitetan brainstorming.

Definiranje problema

• Bitno je pravilno definirati problem. Bez toga cijeli proces brainstorminga gubi smisao.
• Sudionici pokušavaju smisliti što više rješenja za definirani problem.
• Definiranje problema mora biti specifično i detaljno.
• Općeniti problemi donose općenite ideje iz kojih se najčešće ne mogu definirati one primjenjive.
• Cilj mora biti definiran i jasan svim sudionicima u brainstormingu.

Voditelj brainstorminga

• Voditeljev zadatak je da na početku brainstorming procesa iznese detaljne upute članovima grupe. Jasno objasniti i definirati problem, postaviti određene kriterije te stvoriti atmosferu u kojoj će se svi članovi grupe ugodno osjećati s ciljem da bez straha mogu iznositi svoja mišljenja.
• Mora biti objektivan
• Ohrabruje sve sudionike
• Stopira dominaciju jedne osobe u raspravi
• Poželjno da nije menadžer ili direktor organizacije, jer može oblikovati raspravu i spriječiti da teče prirodno.

Kvantiteta

• Iz idealnog brainstorming sastanka bi trebalo proizaći što više ideja.
• Svaka ideja je važna.
• Nijedna ideja ne smije biti superiorna.
• Ideje moraju biti ravnopravne.
• Do kreativnih (raznolikih) ideja se dolazi nakon što se iscrpe sve tradicionalne ideje.

Otvorenost uma

• Ako vam se neka ideja ne sviđa, zadržite to za sebe.
• Svaka ideja je dobrodošla.
• Iz neke ideje koja vam možda zvuči suludo, može prozaći neka nova.
• Sudionici se potiču da razmišljaju izvan zone ugodnosti, da budu drugačiji te da iznose sve ideje koje smisle bez obzira koliko zvučale „suludo“.
• Pravilo nepostajanja kriticizma odnosi se na neismijavanje, neosuđivanje i nekritiziranje tuđih ideja jer nema loših ideja. Sve su jednako dobre i vrijedne.

Nadograđivanje ideja

• Radije recite „i“ nego obeshrabrite s „ali“.
• Kada jedna osoba predloži nešto kreativno nadovežite se s proširenjima, razvojem i specifičnim načinima za ostvarivanje te ideje.
• Pravilo nadograđivanja tuđe ideje svim članovima grupe omogućuje da se ideje nadograde ili unaprijede. Takvo pravilo stvara mogućnosti da se dobra ideja obogati ili da iz nje se stvori nova, još bolja ideja.

Kultura razgovora

• Drugim sudionicima se ne smije upadati u riječ.
• Sve ideje se cijene.
• Postoji red koji definira voditelj brainstorminga.

Efektivnost vizualnog materijala

• Dijagrami, ploča, post-it papirići.
• Vizualno se bolje pamti.
• Nije dobro sve zapisivati jer se na taj način gubi fokus.
• Pomaže u oživljavanju ideja
• Pogled iz drugačijih perspektiva.

Jednakost

• Svi koji sudjeluju u brainstormingu su jednaki bez obzira na poziciju ili profesiju.
• Svačija ideja se jednako cijeni.
• Ideje moraju biti ravnopravne – ne smiju se pretjerano hvaliti niti kritizirati.
• Nitko u grupi ne bi trebao biti superioran.

Faze brainstorminga
brainstorming
Korisni savjeti za buduće korisnike brainstorminga:

1. Izbjegavajte face-to-face grupe: mogu povećati vjerojatnost blokade kreativnog razmišljanja (isto tako, direktno tražiti od osobe da mora dati ideju).
2. Držite se pravila koja su se izrekla na početku.
3. Brainstorming temu najavite ranije da se sudionici mogu sami pripremiti.
4. Uzmite u obzir baš sve ideje.
5. Nemojte inzistirati da svi daju jednak broj ideja.