Photo 5: Test ličnosti temeljen na procjeni fotografija

procjena ličnosti

Psihologija je u poslovnom svijetu odavno pronašla svoje mjesto. Procjena ličnosti, uz kognitivne sposobnosti, predstavlja jedno od osnovnih područja interesa u profesionalnom kontekstu. Zbog želje za što uspješnijim poslovanjem, organizacije pokazuju sve veće zanimanje za kvalitetnim psihologijskim informacijama. U novije vrijeme, internacionalizacija tržišta rada, dinamičnost i globalna digitalizacija općenito, postavljaju nove izazove i zahtjeve. U svjetlu tehnološkog razvoja, javila se tako i ideja za mjerenjem ličnosti na neki novi način. Predanim radom profesora s Odsjeka za psihologiju FFZG i tvrtke Selekcija.hr razvijena je jedna nova mjera ličnosti, tzv. Photo 5. Ovo je test u digitalnom obliku koji se, umjesto tradicionalnih pitanja i tvrdnji, oslanja na fotografijama! Više o tome u nastavku!

Zašto uopće procjenjivati?

Kad je riječ o zapošljavanju, naime, mnogi su na vrijeme shvatili da radno iskustvo i želja za zaposlenjem nisu uvijek dovoljni. Sami ulazak nove osobe u organizaciju nužno aktivira i procese prilagodbe. Upoznavanje novog člana radnog tima s njegovim poslovnim obvezama ponekad je zaista izazovan zadatak. Zna se pritom dogoditi da novozaposleni pojedinac ubrzo odustane jer shvati da taj posao „možda ipak nije za njega”. Naravno, to cijeli proces vraća na početak. Gube se vrijeme i resursi s obje strane. Cijena koju organizacija plaća za ulaganje u pogrešnu osobu u pravilu je visoka. S druge strane, nepovratno je potrošeno i vrijeme prilagodbe organizaciji s kojom pojedinac zapravo možda ne dijeli radne i profesionalne vrijednosti. Srećom, kvalitetna procjena ličnosti u samom selekcijskom procesu može riješiti puno potencijalnih kasnijih problema! Inovativni pristup, pritom, nastoji cijeli proces dodatno olakšati i približiti kandidatima…

 

Procjena ličnosti u selekcijskim situacijama

Pravovremena dostupnost informacija o nekim temeljnim karakteristikama potencijalnih novih zaposlenika može biti ključna. Procjena njihove prikladnosti zahtjevima specifičnog radnog mjesta i organizacije, stoga, predstavlja bitan aspekt zapošljavanja. Procjena ličnosti je sad već tradicionalno jedan od prvih koraka kvalitetne profesionalne selekcije. Zbog znanstvene utemeljenosti i dokazane vrijednosti psihologijskih testova u profesionalnom kontekstu, organizacije obično ne mogu bez njih. Profil ličnosti kandidata pridonosi jednoj cjelovitoj slici o osobi. Ona, između ostaloga, ukazuje i na potencijal za uspješnom prilagodbom, ali i rastom i razvojem osobe, skupa s konkretnom organizacijom.

Kako će pojedinac odgovoriti na stresne radne okolnosti, primjerice, jedan je od aspekata koji se može predvidjeti. Tu procjena ličnosti stupa na djelo. O tome koliko će dobro osoba funkcionirati pod pritiskom, može se zaključivati i prije realne pojave stresora. O predanosti poslu i razini temeljitosti i ustrajnosti pri njegovu obavljanju također se može zaključivati na temelju profila ličnosti. I preferencije prema pojedinoj vrsti radnih zadataka, a nesklonost drugima imaju veze s ličnošću. Cijeli spektar ljudskih ponašanja i tendencija pri reagiranju na različite okolnosti može se, više ili manje, opisati crtama ličnosti. Upravo zato, bitno je znati kakvi su naši kandidati. Neki se, zbog svoje prirode ličnosti, sasvim sigurno neće najbolje snaći u pojedinim aktivnostima. To samo znači da im drugi zadaci jednostavno „bolje leže”. Pitanje je kakve su potrebe organizacije/radne pozicije i kakve su karakteristike kandidata. Postoji li „match”?

 

Novi načini procjene ličnosti

Ako procjena ličnosti može ponuditi objektivne indikatore, zašto ih ne iskoristiti? I zaista, u praksi je zastupljen niz mjera ličnosti koje u organizacijskom kontekstu već dugi niz godina pokazuju svoju vrijednost. Danas je, u suvremenom digitalnom okruženju, možda više nego ikad prije, adekvatna procjena ličnosti potencijalnog zaposlenika nadohvat ruke. Digitalna rješenja Selekcija.hr osiguravaju sve potrebno za kvalitetan odabir kadrova. Organizacijski instrumenti su dostupni u digitalnom obliku, njihova primjena jednostavna, a nalazi brzi i korisni. Pritom je, uz tradicionalne instrumente u formi upitnika, procjena ličnosti sada moguća i kroz inovativni Photo 5!

 

O čemu se radi?

Riječ je o novom instrumentu čijom se primjenom dobiva procjena ličnosti i niz ključnih informacija koje mogu upotpuniti selekcijske odluke. Na inovativan način, Photo 5 zahvaća osnovne individualne razlike među ljudima. Sama njegova konstrukcija oslanja se na općeprihvaćenom petfaktorskom modelu ličnosti. Ukratko, instrument se sastoji od 50 fotografija, odabranih na temelju stručnog i istraživačkog rada, namijenjenih mjerenju pet velikih dimenzija ličnosti. Naime, istraživačka povijest u području ličnosti i stručna literatura sugeriraju važnost širokih domena savjesnosti, otvorenosti, ugodnosti, ekstraverzije i emocionalne stabilnosti. Navedenih pet dimenzija predstavljaju zapravo osnovne jedinice za opis ljudi i objašnjenje ličnosti.

Za razliku od tradicionalnih upitnika, koji zahvaćaju slaganje ljudi s pojedinim tvrdnjama/ pitanjima, Photo 5 mijenja podražajni materijal u fotografije! Zamislite u selekcijskom procesu prikaz fotografija vezanih uz različite osobine. Umjesto pitanja vezanog uz urednost, na primjer, kandidatima se prikazuje fotografija vezana uz ovu osobinu. Umjesto da se traži stupanj slaganja s tvrdnjom „Volim biti među ljudima”, može se ponuditi i fotografija koja upravo to prikazuje. Sve ono ključno po čemu se ljudi međusobno razlikuju, ne mora se nužno zahvaćati tvrdnjama. Zašto fotografija ne bi mogla biti vjeran odraz nekog ponašanja ili situacije, primjenjiv za procjene? Upravo tom idejom vođena je konstrukcija instrumenta Photo 5. Na temeljima petfaktorskog modela gradio se slikovni test, kao suvremeni instrument u organizacijskoj psihologiji.

 

Prednosti Photo 5-a

Osim što je zabavnija, ovakva procjena ličnosti podrazumijeva i dodatne prednosti. S obzirom na to da u prvom redu govorimo o selekcijskim situacijama, uvijek je prisutan oprez radi potencijalno uključene socijalne poželjnosti. Naime, logično je očekivati sklonost kandidata da u situacijama procjene za posao sebe nastoje prikazati boljima no što stvarno jesu. Mogućnost lažiranja odgovora na upitniku ličnosti može biti prilično jednostavna. No, s fotografijama je malo drugačije. One su, čini se, otpornije na socijalno poželjno odgovaranje. Istraživanjem je, naime, potvrđeno kako je lažiranje generalno manje izraženo kod procjene fotografijama u odnosu na procjenu upitnikom!

Osim toga, instrument Photo 5 dobiva na svojoj vrijednosti i u kontekstu sve prisutnije višejezičnosti u selekcijskim procesima. Budući da suptilne jezične razlike u formulacijama tvrdnji na upitnicima mogu otežati usporedbe i narušiti kvalitetu procjene, instrument koji eliminira taj problem svakako je dobro došao. Kandidati koji govore različitim jezicima jednako dobro razumiju fotografije i jednako precizno mogu procijeniti koliko ih one opisuju. Photo 5 time izbjegava problem jezičnih barijera, jer je, nakon prijevoda upute, već spreman za korištenje na pojedincima drugačijih jezičnih pozadina.

Konačno, još jedan „plus” ovog instrumenta proizlazi iz istraživačkih nalaza vezanih uz reakcije na njegovu primjenu u selekcijskim procesima. Naime, u jednom istraživanju se sudionike (zaposlenike) pitalo kako bi reagirali na njega. Poticajno za daljnju primjenu Photo 5-a, znatan broj sudionika (gotovo 50%) izjavio je kako bi reagirao donekle ili izrazito pozitivno kad bi ovakav test bio dijelom selekcijskog postupka za posao. Također, nešto više sudionika (58.3%) je navelo i da bi radije riješili ovakav test u sklopu selekcije nego tradicionalni upitnik. Procjena ličnosti, čini se, dobiva novi podražajni materijal koji svojim prednostima bitno pridonosi selekcijskim procesima.

 

Prilozi valjanosti testa Photo 5

Uz informacije o kognitivnim sposobnostima kandidata, radnom iskustvu i ostalim relevantnim pokazateljima radne uspješnosti, sada je, dakle, dostupna i procjena ličnosti, kao podatak mjeren na jedan drugačiji način. Fotografije koje u konačnici definiraju Photo 5 instrument, pomno su odabrane kroz rad stručnjaka i validacijska istraživanja. Polazeći od preliminarnog velikog skupa fotografija, sukcesivno su izbacivane one koje su za ove potrebe lošije funkcionirale. Stručnjaci psiholozi, kao i studenti psihologije, pritom su odigrali važnu ulogu u početnoj fazi odabira fotografija. Validacijske studije koje su uslijedile, pokazale su kako je riječ o skalama petfaktorskog modela ličnosti koje su visoko pouzdane. Također, potvrđeno je da su rezultati ovih skala povezani i s relevantnim kriterijima u akademskom i radnom kontekstu. U tom smislu, nalaz provjere konstruktne valjanosti proveden je na uzorku studenata psihologije te na uzorku zaposlenika u Hrvatskoj. Oba istraživanja ponudila su logične korelacije skala Photo 5 instrumenta i pripadajućih skala na upitnicima ličnosti. Uz to, osobine ličnosti izmjerene procjenom fotografija na očekivan način povezane su i s pojedinim kriterijskim varijablama.

Primjerice, u akademskom kontekstu, savjesnost se pokazala povezanom s prosjekom ocjena, dok je ekstraverzija bila u korelaciji s rukovodećim potencijalom. Dopadljivost je, očekivano, pozitivno povezana s ekstraverzijom, ugodnošću i savjesnošću. Ugodnost, također, granično značajno korelira s kompetentnošću. U radnom je kontekstu, pak, utvrđen drugi niz logičnih nalaza. Oni svjedoče o tome da mjera ličnosti temeljena na fotografijama može predviđati važne radne ishode. Pritom su rezultati na skalama sagledani u odnosu na zadovoljstvo poslom, radnu angažiranosti, radnu uspješnosti, nepoželjna te odgovorna organizacijska ponašanja.

 

Zaključak

Sukladno spomenutim nalazima o valjanosti testa, autori koji su radili na njegovoj izradi, profesori s Odsjeka za psihologiju FFZG, prof. dr. sc. Zvonimir Galić, dr. sc. Mitja Ružojčić, asistent Nikola Erceg te tim Selekcija.hr slažu se da je riječ o mjeri prikladnoj dinamičnom, internacionalnom i višejezičnom tržištu rada. Konačno, Photo 5 predstavlja psihometrijski valjan i praktično primjenjiv test koji može služiti kao vrijedna dopuna ili zamjena postojećim upitničkim metodama procjene ličnosti!

 

Pogledajte i webinar u kojemu su naši gosti prof. dr. sc Zvonimir Galić i dr. sc. Mitja Ružojčić predstavili test Photo 5!

 

piše: Iva Sofija Miloš, psihologinja