Intervju za posao – dodatne informacije

Jeste li znali da je prosječna duljina trajanja intervjua 40 minuta, dok prema nekim statistikama 33% anketiranih voditelja navodi kako već nakon 90 sekundi zna hoće li zaposliti kandidata ili ne?! Postavlja se pitanje na osnovi čega donose tako brze procjene?

Prosječna duljina trajanja intervjua je 40 minuta, ali 33% anketiranih voditelja navodi kako već u prvih 90 sekundi zna hoće li zaposliti kandidata ili ne. Na osnovi čega donose tako brze procjene? Evaluacijom njihovih odgovora, moguće je zaključiti kako su glavni razlozi pogreške kandidata u neverbalnoj komunikaciji. Naime, 70% njih navodi kako su kandidati bili previše “u trendu”, 67% njih navodi kako kandidati nisu uspostavljali kontakt očima; 55% njih nije bilo zadovoljno s načinom odijevanja kandidata, ponašanjem i načinom ulaska u prostoriju; 47% njih navodi kako kandidati nisu imali dovoljno znanja o tvrtci; 38% njih navodi kako je problem bio u glasu i samopouzdanju te nedostatku osmjeha; 33% problem vidi u lošem držanju kandidata; 26% navodi kako je stisak prilikom rukovanja bio preslab dok 21% njih navodi kako su “problem” bile prekrižene ruke na prsima odnosno defanzivno držanje.

Razgovoru za posao posvećen je veći broj članaka na web-u općenito, ali i na stranicama selekcije.hr. Najčešće obrađivani sadržaj vezan je uz tradicionalni ili klasični intervju (strukturirani, nestrukturirani, polustrukturirani), pripreme za intervju te pitanja za intervjuera i kandidate. U ovom članku dobit ćete kratak pregled manje zastupljenih sadržaja koji se tiču intervuja za posao, a odnose se na telefonski, grupni te panel i stres intervju za posao.

Telefonski intervju

Prije glavnog selekcijskog procesa može se dogoditi da poslodavci predselekciju odrađuju na temelju telefonskog intervjua. Telefonski intervju za cilj ima razjašnjavanje potencijalno nejasnih elemenata iz životopisa kandidata, formiranje prvog dojma o kandidatu, ispitivanje razine komunikativnosti i brzine snalaženja u novoj situaciji te razine motivacije za raspisano radno mjesto. Određen dio poslodavaca ovu tehniku koristi prilikom odabira kandidata za koje su procijenili da su im zanimljivi, ali možda ne posjeduju adekvatna znanja i vještine.

Preporuka za kandidate:

Pokažite znanje o tvrtci i o radnom mjestu – iako su ovakvi intervjui u rijetkim slučajevima prethodno najavljeni, većina kandidata je na neki način već pripremljena jer se prilikom prijave na natječaj informiraju o poslodavcu i zahtjevima radnog mjesta, no uvijek se možete snaći pa čak ako i niste spremni intervju možete zakazati za neki drugi termin. Strpljivo i pažljivo saslušajte intervjuera, pokažite energiju/entuzijazam te intervju završite pozitivno – zahvalite na pozivu i informirajte se o sljedećim koracima.

Preporuka za poslodavce:

Pripremite set pitanja koji će biti isti za sve kandidate i odvojite si dovoljno vremena kako ne biste prekidali kandidate zbog strogih vremenskih ograničenja.

Panel intervju

Panel intervju je vrsta intervjua na kojem je prisutno dvoje ili više intervjuera, najčešće od 2 do 5. U toj situaciji jedan od intervjuera vodi glavnu riječ, a ostali se uključuju prema potrebi. Ukoliko nije organiziran na takav način kandidatu je poprilično teško usmjeriti se i pravovremeno odgovarati na više važnih upita odjednom.

Preporuka za kandidate:

Pazite na neverbalnu komunikaciju i brzo prepoznajte tko je glavni intervjuer – to će vam uvelike olakšati fokusiranje i umanjiti anksioznost. Kontrolirajte brzinu odgovaranja na pitanja kako se ne bi našli u situaciji da vas zbog prebrzih odgovora intervjueri “zasipaju” pitanjima.

Preporuka za poslodavce:

Koristite ovu metodu jer možete uštedjeti vrijeme i povećati točnost procjene. Vremenskaremensku uštedu u smislu da ne trebate provoditi 2-3 kruga selekcijskih razgovora s različitim osobama iz tvrtke. Također, kada imate više intervjuera povećava se točnost procjene odnosno dopuštate da svaki od intervjuera preispituje stvari iz vlastite perspektive te se u konačnici usuglase oko mišljenja (smanjuje se efekt individualnih pristranosti). Tijekom panel intervjua intervjueri u pravilu imaju više vremena za procjenu jer dulje i pozornije prate kandidata dok netko drugi postavlja pitanje. Ukoliko su intervjueri stručnjaci iz različitih područja relevantnih za raspisano radno mjesto, mogu ispitati specifična znanja i vještine. Osim toga, osigurajte prostor u kojem vas neće ometati. Poslodavci ponekad kažu: “Neka kandidati vide kako se radi, ne mogu ja prekidati posao!”, a pritom misle na brojne upadice, odlaske s intervjua ili telefoniranje tijekom razgovora. Posloprimci to mogu doživjeti kao nepoštivanje, ponižavanje ili neozbiljnost cijele kompanije, što prenose drugim potencijalnim kandidatima…

Grupni intervju

Prilikom provedbe grupnog intervjua prisutan je veći broj kandidata (2 ili više) te jedan ili više intervjuera. Najčešće za cilj ima ispitivanje razine timskog rada (definiranje uloga u timu), socijalnih vještina, razine kompetitivnosti te otpornosti na stres. Osim dijela koji je sličan klasičnom intervjuu (npr. predstavljanje sebe, ali u ovom slučaju pred većom grupom ljudi), grupni intervju ima i praktični dio koji se sastoji od vježbi koje se mogu odraditi u manjim timovima, uz dodijeljene zadatke i vremensko ograničenje rješavanja zdataka/problema. Intervjueri promatraju cijeli proces i bilježe sva ponašanja.
Ovakav oblik intervjua se koristi rijetko jer nije pogodan za sve pozicije te su informacije koje stječemo o kandidatu oskudnije od onih koje se prikupljaju klasičnim intervjuom (a samim tim i rizik zapošljavanja je veći). Iz perspektive stručnjaka koji rade u ljudskim potencijalima, ovo je potencijalno dobra tehnika u završnom krugu procesa profesionalne selekcije (nakon testiranja i prvog kruga intervjua) kada imamo veći broj dobrih kandidata.

Stres(ni) intervju

Stres intervju koristi se u situacijama kada je stres sastavni dio radnog mjesta na koji se kandidat prijavljuje (npr. vojska, policija, vatrogasci, hitna pomoć). Primarni cilj ovog intervjua je isprovocirati kandidata. Tehnike koje tijekom intervjua možete koristiti su različite: postavljanje pitanja izrazito brzo tako da kandidat ne stiže odgovoriti na njih; tretman šutnjom odnosno dulji periodi nedostataka komunikacije sa strane intervjuera nakon što kandidat odgovori na pitanje; postavljanje pitanja koja se ne tiču radnog mjesta, a svrha im je uznemiriti kandidata; konstantno prekidanje kandidata tijekom odgovaranja; neprijateljski i bahati stav intervjuera. Napomena: nemojte ga koristiti ukoliko baš ne morate jer je klasični intervju za posao sam po sebi već dovoljno stresan!

Izvori:

https://www.linkedin.com/pulse/interesting-facts-interviews-job-seeking-resumes-info-solutions
http://www.aarpworksearch.org/inside/pages/employersinterviews.aspx
http://www.forbes.com/sites/deborahljacobs/2014/05/27/how-to-ace-a-phone-interview/#3a757c4155a4