Što je potrebno inteligenciji i energiji da bi zaposlili „savršenu kombinaciju“

piše: Fanika Ivaković, psihologinja.

Inteligencija, energija i integritet su tri kvalitete koje nam garantiraju da ćemo zaposliti pravog radnika. Međutim, ovdje treba biti jako oprezan; ako kandidat nema integriteta, njegova inteligencija i energija mogu biti „smrtonosne“.

Inteligencija i energija su dvije vrlo bitne, a nerijetko i dvije presudne karakteristike prilikom odabira kandidata za zaposlenje. Inteligentna i energična osoba „osvaja“. Ostavlja dojam samopouzdanja, proaktivnosti i spremnosti za rad, a ako nam to potvrđuju još i rezultati testiranja, pomislimo da je ispred nas upravo ona osoba koju smo tražili. Zbog snažnog prvog dojma i percepcije kompetentnosti ovakvu osobu često procjenjujemo odanom i odgovornom te preskačemo pitati nekoliko ključnih pitanja kojima bi ispitali integritet osobe, a gotovo nikada ne koristimo test koji bi nam to potvrdio.

Zaposlili ste osobu bez integriteta, poželite da je glupa i lijena kako svoju inteligenciju i energiju ne bi usmjerila protiv vas.

Integritet pojedinca je odraz njegove pouzdanosti i poštenja te je prediktivan za nepoželjna organizacijska ponašanja kao što su krađa, izostajanje s posla, zabušavanje na poslu i zloupotreba resursa. Integritet je kvaliteta koja osobu čini cjelovitom i njezine karakteristike, između ostalog inteligenciju i energiju, drži na okupu i usmjerava prema društveno i organizacijski poželjnim ponašanjima kao što su poštivanje pravila, posvećenost i predanost poslu te manje izostajanja s posla.

Osoba s izraženim integritetom je otvorena i transparentna prilikom donošenja odluka zbog čega drugi ne sumnjaju u njezine namjere i sigurni su u njezinu procjenu. Kada takvu osobu zaposlimo u timu kolega s kojima je uska suradnja neophodna, ona se vrlo brzo uklopi te ju kolege procjenjuju pouzdanom i odgovornom za svoje postupke što pomaže razvoju povjerenja unutar tima. Također, osoba s višom razinom integriteta sklonija je preuzimanju liderske uloge. Njezino ponašanje postaje model poželjnog ponašanja vrijednog poštovanja i utječe na ponašanje drugih zaposlenika. Ona je tip vođe kojem se zaposlenici dive te joj mi sami želimo prepustiti menadžersku ulogu.

Integritet osobe možemo ispitati upitnicima integriteta (npr. Hrvatski test integriteta, 2013) te rezultat upitnika možemo provjeriti postavljanjem nekoliko ključnih pitanja na intervjuu. Možemo ispitati što su bivši poslodavci najviše cijenili kod nje kao radnika, što smatra kakve osobine treba posjedovati nadređena osoba (šef), koje vrijednosti treba pratiti tim da bi bio uspješan, kako bi izgledao idealan odnos s kolegama, je li u poslu ikada i zbog čega prekršila pravilo. Ovim i sličnim pitanjima dobivamo informacije o tome cijeni li osoba otvorenu komunikaciju, transparentnost, poštenje, iskrenost, odgovornost i odanost, je li sklona nepoželjnim organizacijskim ponašanjima te možemo lako zaključiti o tome može li se i kako uklopiti u naše radno okruženje.

Naravno da su inteligencija i energija bitne karakteristike i treba voditi računa da ih kandidat posjeduje u skladu s vrstom posla i radnim zadacima. Međutim, moramo paziti da ne tražimo kandidate koji imaju samo te osobine ili, što je još važnije, ne smijemo dopustiti da nas one zaslijepe. Kroz osobu koja ima naglašen integritet dobivamo spremnog i odanog radnika koji uz svoju inteligenciju i energičnost može samo napredovati i organizaciju u kojoj je zaposlen pogurati prema naprijed.

 

Literatura:

Tonković Grabovac, M. i Jerneić, Ž. (2013). Konstrukcija i validacija hrvatskog testa integriteta. Priopćenje na 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Zagreb, travanj 2013.

Tonković Grabovac, M.; Jerneić, Ž.; Borčić, I.; Čuvalo, N. (2016) Dodana vrijednost Hrvatskog testa integriteta u predviđanju nepoželjnih organizacijskih ponašanja povrh HEXACO modela ličnosti. 24. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja, Sažetci priopćenja. Opatija, Hrvatska, str. 235-235

https://www.inc.com/marcel-schwantes/first-90-days-warren-buffetts-advice-for-hiring-based-on-3-traits.html

Positive SSL Wildcard