Psihološki testovi: upitnici ličnosti

prednosti psihološkog testiranja kandidata za posao poželjan poslodavac headhunting psihologijsko testiranje upitnici ličnosti izbaci uljeza selekcija.hr psihološki testovi priprema za psihološko testiranje odabir kandidata za posao

PSIHOLOŠKI TESTOVI: UPITNICI LIČNOSTI

Psihološki testovi dizajnirani su na način da mjere i opisuju ponašanja ljudi prema  definiranim dimenzijama i interpretacijama. Psihološki testovi objektivno mjere “uzorak ponašanja” i mogu predvidjeti ponašanja ispitanika u životu i na poslu. Naravno, u terminima vjerojatnosti, a ne u apsolutnim vrijednostima. Zato su upitnici ličnosti dobri, jer mogu predviđati hoće li nepoznati kandidat za posao biti proaktivan, radišan, dinamičan ili  emocionalno stabilan na poslu koji to zahtijeva! Svaki od psiholoških testova ima norme koje su godinama korigirane na tisućama testiranih kandidata. Pogotovo upitnici ličnosti, jer u njihovim tvrdnjama i mali zarez može značiti dodatne mjesece rada i desetke novih psihometrijskih analiza.  Psihološki testovi razlikuju se prema načinu primjene, vrsti zadataka i sadržaju.

Psiholoških testovi prema načinu primjene:

Način primjene kod psiholoških testova je različit. Oni mogu biti:

 1. Individualni ili grupni
 2. Vremenski ograničeni ili neograničeni
 3. Otvorenog ili zatvorenog tipa
 4. Klasični (papir-olovka) ili računalni; online psihološki testovi

Izvedba na psihološkom testu formira testni rezultat. Smatra se da testni rezultat na kvalitetno konstruiranom i pravilno primijenjenom psihološkom testu odražava kognitivne sposobnosti, emocionalno funkcioniranje, ličnost, itd. Razlike u rezultatima testa odražavaju individualne razlike među pojedincima jer su testovi prije puštanja u upotrebu morali biti normirani na velikom broju ljudi. Znanost koja stoji iza psihološkog testiranja je psihometrija.

Psihološki testovi prema vrsti zadataka:

 1. Testovi najvećeg učinka
  1. Mjeri najvišu razinu onog što osoba može postići te zadaci moraju biti jasni i precizni
 2. Testovi tipičnog ponašanja
  1. Mjeri se tipično ponašanje osobe putem opažanja ili samoprocjene te zadaci nisu jasno definirani

Psihološki testovi prema sadržaju:

 1. Testovi inteligencije
 2. Psihofiziološke mjere
 3. Projektivni testovi
 4. Neuropsihologijski testovi
 5. Upitnici ličnosti

Cilj psiholoških testova je utvrditi razinu ljudskog funkcioniranja te predvidjeti ponašanje osobe i utvrditi gdje se nalaze poteškoće u funkcioniranju.

Upitnici ličnosti

Prema vrsti testa, upitnici ličnosti (ili osobnosti) ulaze u testove tipičnog ponašanja. Najčešće se u psihologiji koriste objektivni upitnici ličnosti koji mjere jednu ili više dimenzija ličnosti i njihov odnos. Objektivni upitnici ličnosti nastoje utvrditi rezultat pojedinca na različitim ljestvicama koje pokazuju koliko je osoba sklona određenim ponašanjima. Upitnici ličnosti nisu testovi u kojima se zbrajaju točni ili netočni odgovori i određuje prolaznost, a dobivene informacije koriste se u svrhu procjene prikladnosti za određeni posao. Upitnici ličnosti koji se koriste u bolnicama, za procjenu psihičkog stanja bolesnika, znatno se razlikuju od upitnika ličnosti za posao. To su različiti upitnici koji mjere različite stvari.

Obično iz straha, ljudi žele unaprijed zaviriti u psihološke testove. Jer se boje da će ih netko proglasiti ludima ili nesposobnima. Ako posumnjaju da mogu imati određeni problem, pokušavaju izbjeći da se isti otkrije na testiranju. Međutim, to nije dobro! Kad se test pokuša riješiti neiskreno, odgovori mogu biti nedosljedni i profil može biti lošiji nego što ste htjeli postići.

U testovima ličnosti najčešće se spominje pet dimenzija ličnosti: mentalna otvorenost, savjesnost, ugodnost, neuroticizam i ekstraverzija.

 • Mentalna otvorenost: Otvorenost prema novim idejama i iskustvima, znatiželja, kreativnost i maštovitost. Niži rezultat na ovoj dimenziji predstavlja osobu koja je sklonija konzervativnijem načinu razmišljanja.
 • Savjesnost u poslu: Usmjeravanje prema detaljima, radišnost, odgovornost prema zadatku i poslu, poštivanje pravila.
 • Ugodnost: odnosi se na ugodnost u interpersonalnim kontaktima, srdačnost i toplinu u odnosu s kolegama i suradnicima, suradljivost i prijateljski stav. Često se prilagođavaju drugima.
 • Neuroticizam: Sklonost osjećanju neugodnih emocija kao što su: anksioznost, tuga, ljutnja, zavist i ljubomora. Osobe koje postignu niži rezultat na ovoj dimenziji su emocionalno stabilnije i mirnije.
 • Ekstraverzija: Ova dimenzija se najčešće povezuje s osobama koje su izrazito društvene, vole nova poznanstva i ne boje se biti u centru pažnje. Ako osoba više voli provoditi vrijeme uz knjigu, veća je vjerojatnost da će ta osoba postići niži rezultat na ovoj dimenziji.

UPITNICI LIČNOSTI U ORGANIZACIJSKOJ PSIHOLOGIJI

U praksi organizacijske psihologije koriste se psihološki testovi koji nastoji utvrditi psihološki profil karakterističan za određenu osobu i traženo radno mjesto. Mnogi upitnici ličnosti korišteni u organizacijskoj psihologiji izrađeni su u skladu s petofaktorskim modelom ličnosti.

Dobro dizajnirani i pravilno korišteni upitnici ličnosti mogu biti izuzetno korisni u pronalasku pravog kandidata za posao. Međutim, upitnici ličnosti najbolje previđaju radnu učinkovitost u kombinaciji s testovima kognitivnih sposobnosti.

Prednosti i nedostaci upitnika ličnosti: 

Nedostaci:

 • Umor i manjak motivacije tijekom rješavanja (neki upitnici ličnosti mogu biti dugi)
 • Davanje socijalno poželjnih odgovora (iako postoje korektivne skale!)
 • Neprikladni uvjeti tijekom rješavanja (na primjer, buka, hladnoća ili vrućina mogu utjecati na ispitanike).

Prednosti:

 • Upitnici ličnosti mogu osigurati dosta korisnih informacija o kandidatu za posao, prije dolaska na intervju, ako je test pravilno primijenjen i ispravljen.
 • U skladu s upitnicima ličnosti radne organizacije mogu prilagoditi radna mjesta zaposlenika u cilju ostvarivanja maksimalnog učinka.
 • Okrivanje stvarnog potencijala kandidata za posao, odnosno jakih i slabih točaka ispitanika

piše: Karla Bonačić, psihologinja