Test Izbaci uljeza i njegova primjena

prednosti psihološkog testiranja kandidata za posao poželjan poslodavac headhunting psihologijsko testiranje upitnici ličnosti izbaci uljeza selekcija.hr psihološki testovi priprema za psihološko testiranje odabir kandidata za posao

Izbaci uljeza (test inteligencije)

Test inteligencije u selekcijskom postupku

Brze procjene radnih potencijala i sposobnosti kandidata tradicionalno obuhvaćaju procjenu njihovih kognitivnih sposobnosti. Pokazalo se da test inteligencije može dobro predvidjeti radnu učinkovitost. Osobe koje postižu visok rezultat na procjeni kognitivnih sposobnosti obično se lako snalaze s novim sadržajima i brzo uče. Stoga je u selekcijskim postupcima, prije samog zaposlenja, ključno provjeriti potencijal za apstraktno i logičko zaključivanje budućih zaposlenika. U nastavku ćemo vam opisati jedan od takvih testova, test “Izbaci uljeza”

Kognitivni test „Izbaci uljeza“

Test „Izbaci uljeza“ osmišljen je kao odgovor na potrebe organizacijskih psihologa za instrumentom koji može brzo diferencirati kandidate po inteligenciji. Rezultat na testu „Izbaci uljeza“ pruža mogućnost brze detekcije osoba koje prema kognitivnim sposobnostima neće moći zadovoljiti na radnom mjestu. Naime, pojedinci nižih kognitivnih sposobnosti obično trebaju više vremena da bi nešto naučili ili se prilagodili novim zahtjevima i situacijama. S druge strane, visoko razvijene kognitivne sposobnosti mogu olakšati efikasno rješavanje problema i doprinijeti bržem snalaženju na radnom mjestu. Rezultat na kognitivnom testu „Izbaci uljeza“ stoga može ukazati na potencijal osobe za uspješnim rješavanjem radnih zadataka. Sposobnost uočavanja bitnih elemenata na zadacima tipa izbaci uljeza može odražavati opću sposobnost uočavanja značajki različitih problema. Primjerice, efikasnost rješavanja zadataka „Izbaci uljeza“ vjerojatno će ukazivati na potencijalnu uspješnost pri suočavanju s različitim preprekama u radnim zadacima.

Brojna su istraživanja potvrdila vrijednost kognitivnih procjena u procesu zapošljavanja. Pokazalo se da oslanjanje na mjere kognitivnih sposobnosti značajno doprinosi samoj organizaciji te povećava njenu ekonomsku učinkovitost. Stoga test inteligencije predstavlja jedno od najčešće korištenih sredstava u profesionalnim selekcijama. Međutim, određene promjene u društvu i na tržištu rada, postavile su zahtjev za prilagodbom samog selekcijskog postupka. Sve izraženija digitalizacija, fluktuacija radnika i dinamičnost tržišta rada, dovele su do potrebe za bržom primjenom i obradom rezultata testiranja. Kako bi se olakšao i ubrzao pristup ključnim informacijama, konstruiran je i validiran digitalni test „Izbaci uljeza“.

Namijenjen je individualnoj ili grupnoj primjeni preko računala. Sastoji se od 30 zadataka, izdvojenih na temelju višegodišnjih primjena i analiza zadataka na preko 15.000 ispitanika. Za rješavanje testa predviđeno je 10 minuta. Svaki zadatak „Izbaci uljeza“ uključuje 4 sličice originalnog sadržaja. Ispitanik treba odabrati jednu koja se bitno razlikuje od ostalih. Ovakav tip zadataka primjer je za test apstraktnog mišljenja koje uključuje mentalnu rotaciju i sposobnost logičkog zaključivanja. Zbog svoje vremenske ekonomičnosti i dobrih psihometrijskih karakteristika pokazao se naročito korisnim u selekcijskim situacijama.

Test „Izbaci uljeza“ – primjena

Test „Izbaci uljeza“ primjeren je za procjenu kognitivnih sposobnosti kandidata koji apliciraju na različite radne pozicije. Sam rezultat, kao i kod drugih testova, omogućuje pozicioniranje osobe u odnosu na druge pojedince unutar njegove referentne skupine. Kako bi se rezultati što točnije i preciznije vrednovali, uzimaju se u obzir neke ključne značajke kandidata za posao. Norme testa „Izbaci uljeza“ definirane su, naravno, prema spolu i dobi. Nadalje, pri normiranju je uzeta u obzir važnost naobrazbe u selekcijskim situacijama i činjenica da bolje postignuće ostvaruju visokoobrazovani pojedinci. S druge strane, kad je riječ o kandidatima na nižim pozicijama, norme su nešto blaže.

Treba imati na umu da su norme definirane na temelju primjena u selekcijskim situacijama. U takvim su uvjetima kandidati obično motivirani ostaviti što bolji dojam. Međutim, postoji mogućnost korištenja blažih normi. Naime, osim u selekcijskim situacijama, test „Izbaci uljeza“ korišten je i u kontekstu zdravstvenih pregleda ispitanika iz opće radne populacije. Istraživanjem je potvrđena njegova primjenjivost i na radnicima. Kako je za obavljanje pojedinih poslova nužna opća intelektualna razvijenost, test „Izbaci uljeza“ primjenjiv je u kontekstu pregleda za poslove s posebnim uvjetima rada.

Test „Izbaci uljeza“ – online primjena

Bilo da se radi o procjeni kandidata za posao ili pregledima radnika, test „Izbaci uljeza“ pokazao se kao korisno sredstvo. Objektivan je, pouzdan i valjan. Njegovi rezultati omogućuju diskriminaciju osoba više i manje razvijene opće mentalne sposobnosti. Zbog brze i jednostavne digitalne primjene adekvatan je za različite situacije koje zahtijevaju procjenu kognitivnih sposobnosti. Budući da se rezultati obrađuju automatski, dostupni su i vidljivi u sustavu odmah po testiranju. Informacija o razvijenosti kognitivnih sposobnosti prikazana je u obliku postotka riješenosti, pripadajuće T-vrijednosti i kategorije kojoj ostvareni rezultat pripada.

Vrlo jednostavan postupak testiranja te automatska obrada i dostupnost rezultata, čine ovaj test inteligencije iznimno poželjnim za različite procjene. Od brzih, svakodnevnih procjena u medicinama rada do selekcijskih postupaka i procjena u školama, test „Izbaci uljeza“ vrijedan je instrument psihologijske procjene. Ako si želite olakšati posao, riješiti se šablona i uštedjeti vrijeme koje trošite na ispravljanje testova, ovo je instrument za Vas! Test „Izbaci uljeza“ dostupan je u ATS-u Selekcija.hr te programu Psihometar.com. Dogovorite s nama cijenu i uvjete primjene testa u okviru profesionalnog ATS-a ili sustava za medicinu rada.

Literatura

Schmidt, Frank. (2002). The Role of General Cognitive Ability and Job Performance: Why There Cannot Be a Debate: A Special Double Issue of human Performance. 10.4324/9781410608802-12.

https://www.researchgate.net/publication/330433170_The_Role_of_General_Cognitive_Ability_and_Job_Performance_Why_There_Cannot_Be_a_Debate_A_Special_Double_Issue_of_human_Performance

Priručnik za test Izbaci uljeza (2018). Selekcija.hr.