Online testiranje ili testiranje papir-olovka?

Online testiranje ili testiranje papir-olovka

Online testiranje vs. testiranje papir-olovka

Testiranje kandidata za posao može biti provedeno kao online testiranje ili klasično testiranje papir-olovka. Digitalno doba u kojem živimo nudi nove mogućnosti i alate koji olakšavaju svakodnevno poslovanje, a između ostalog i selekciju kandidata za posao. Već regrutacija kandidata započinje putem Interneta. Kandidati danas uglavnom traže posao preko Interneta, a Internet im omogućuje lakšu, bržu i jeftiniju prijavu. Osim toga, kandidati se na taj način informiraju o radnim organizacijama u kojima žele raditi. Iako je elektronska prijava u današnje vrijeme postala standard, kandidate prijavljene putem Interneta poslodavci doživljavaju tehnološki naprednijima i pametnijima. Osim za regrutaciju, online alati koriste se i za testiranje. Kompjuterizirano online testiranje sve više zamjenjuje klasično testiranje papir-olovka u različitim područjima. Razlozi su brojni, a neke ćemo navesti u ovom članku.

Računalno testiranje razlikujemo prema:

 • Fazi selekcije
   • predselekcija s procjenom velikog broja prijavljenih kandidata
   • završna selekcija sa specifičnim testovima za kandidate koji su prošli u uži krug selekcije
 • Svrsi testiranja
   • profesionalna selekcija
   • procjena zaposlenika
   • profesionalno usmjeravanje
 • Vrsti testova
   • kognitivni testovi
   • testovi specifičnih sposobnosti
   • upitnici ličnosti
   • testovi koji mjere motivaciju
   • testovi znanja
 • Uvjetima pod kojima se testiranje provodi
   • stupanj kontrole i standardizacije
   • vrijeme i mjesto rješavanja
   • nadzor tijekom rješavanja

Što je online testiranje?

Testiranje putem računala može biti provedeno na dva načina. Prvi način je putem predinstaliranog programa na računalu. Drugi način je online testiranje, odnosno testiranje putem internetskog poslužitelja i internetske ili “web-aplikacije”. U prvom slučaju kandidati se testiraju na računalima s instaliranim programima u sjedištu poslodavca. U drugom slučaju, kandidati mogu testiranje obavljati online, iz udobnosti vlastitog doma, u vrijeme koje njima najviše odgovara. Selekcija.hr nudi platformu koja omogućuje online testiranja čime se ostvaruje velika ušteda novca, vremena i prostora. Prednosti online testiranja najbolje uočavaju psiholozi koji su donedavno provodili dugotrajne i zahtjevne klasične profesionalne selekcije. Sa Selekcija.hr sustavom sada mogu brzo i jednostavno testirati veliki broj kandidata ili udaljene kandidate iz drugih zemalja. Bez šablona, bez ispravljanja testova, bez utipkavanja podataka i bez dugotrajnih pisanja izvještaja. Sve je automatizirano, gotovo za nekoliko sekundi (doslovno!) i bez pogrešaka.

Kako izgleda online testiranje?

Kandidati predselekcijskim testiranjima pristupaju s osobnih računala pa nije potrebno osiguravanje prostora ili termina za testiranje. Nadzirano rješavanje testova i supervizirano testiranje simuliraju kamere na računalima (laptopima), naravno, uz pristanak ispitanika i u skladu s GDPR-om! Osim testiranja, moguće je provoditi anonimno anketiranje zaposlenika koji rade u različitim odjelima ili čak u različitim gradovima. Praksa je pokazala da se puno iskrenije informacije prikupljaju kada se ankete rješavaju anonimno, doma ili s druge lokacije. Kada zaposlenik sam bira vrijeme i mjesto rješavanja ankete, povećava se osjećaj anonimnosti i smanjuje socijalno poželjno odgovaranje, pogotovo ako su u pitanju ankete o osjetljivim temama. Neki od testova koje nudi Selekcija.hr mogu se i isprobati. Testovi se automatski ispravljaju što značajno štedi vrijeme i isključuje ljudske pogreške prilikom bodovanja i unošenja rezultata. Čak i kod kompliciranih ocjenjivanja, kandidatima i psiholozima trenutno je osigurana povratna informacija. Osim toga, online testovi sigurno su pohranjeni u sustavu pa nije potrebno osiguravati ormare s ključevima za arhiviranje testova. Također, kandidati testove mogu rješavati gdje god žele, u vrijeme koje njima najbolje odgovara.

Online psihološko testiranje vs. klasično psihološko testiranje “papir-olovka”

Online testiranje ili testiranje papir-olovka

Upute, vrijeme i rješavanje testova

Online testovi osiguravaju jedinstvenu prezentaciju uputa i precizno mjerenje vremena rješavanja testova. Tijekom rješavanja, ispitanici mogu preskakati zadatke i naknadno se vraćati na njih kada vide da su pogriješili. Osim toga, računalo mjeri vrijeme reakcije, odlazak na druge zadatke, vraćanje na sporne zadatke, postotke riješenosti i koeficijente težine. Navedeni podaci, osim faktorskih analiza, konvergentnih i divergentnih valjanosti te brojnih drugih mjerenja omogućuju izrazito kvalitetne metrijske karakteristike mjernih instrumenata.

Manje kopiranja i varanja uz efikasniji prikaz zadataka!

Na online testovima manje se vara i kopira zbog:

 • Prikaza samo jednog zadatka na jednoj stranici.
 • Nasumične izmjene pozicije točnog odgovora unutar jednog zadatka
 • Nasumične izmjene redoslijeda zadataka po kategorijama težine
 • Nemogućnosti snimanja ekrana sa zadacima (zabrana “screenshoota” ili “PrtSc” opcije),
 • Kamere na računalima koje osiguravaju detekciju testirane osobe i simuliraju supervizirano predselekcijsko testiranje na daljinu.

Klasični papir-olovka testovi uvijek imaju isti raspored zadataka, a otvaranjem papir-olovka kognitivnih testova često se mogu vidjeti svi zadaci ili većina njih. U današnje digitalno doba, to ih čini lakom metom za kopiranje mobitelima i vršnjačko dijeljenje.

Razlike u primjeni istog testa: online i papir-olovka metoda

Prema brojnim istraživanjima ne postoje razlike u kognitivnim mjerama s obzirom na način provedbe testa. Dakle, za većinu testova i upitnika nije važno koriste li se online ili papir-olovka verzije. Neke razlike su pronađene za testove brzine, ali ne i za testove snage. Općenito, online verzije testova pokazuju veću pouzdanost. U papir-olovka verziji, u odnosu na online verziju, često su povišeni rezultati na skali savjesnosti, ugodnosti i emocionalnoj stabilnosti, što su tipične crte ličnosti koje se provjeravaju u selekcijskom postupku. Ovi nalazi mogu biti posljedica smanjenog osjećaja anonimnosti prilikom rješavanja papir-olovka verzije (ručno ispunjavanje i prepoznatljiv rukopis). U skladu s time, povišeno je i socijalno poželjno odgovaranje.

Nedostaci i ograničenja računalnog testiranja

Nedostaci i ograničenja kompjuteriziranog testiranja odnose se nužnost osnovnog znanja rada na računalu što je nedostatak pretežno za osobe starije dobi. Osim toga, brzina tipkanja povezuje se s boljim uspjehom na testovima znanja, u pitanjima otvorenog tipa. Selekcija.hr omogućuje svojim klijentima unošenje testova znanja, ali ih nema u ponudi. Ostali nedostaci online testiranja su nedostupnost računala i nedostatak kamere (kod nekih kandidata) za supervizirana predselekcijska testiranja na daljinu.  Nadalje, mnogi “psihološki testovi” koji se nude na Internetu neprofesionalni su, odnosno, nisu razvijeni u skladu sa standardima struke. Takvi loši testovi vode do loše psihološke procjene. Online testovi koje nudi Selekcija.hr znanstveno su validirani te imaju izrazito kvalitetne metrijske karakteristike. Saznajte više na https://selekcija.hr/usluge/.

piše: Ana Vulin, psihologinja

Literatura:

Češković, A. (2005). Usporedba papir-olovka i elektronskih verzija upitnika ličnosti. Diplomski rad. Zagreb: Filozofski fakultet.

http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/29/1/AnaCeskovic.pdf

https://selekcija.hr/2019/05/testiranje-za-posao/

https://selekcija.hr/2019/06/psiholoski-testovi/