Selekcijski postupak

selekcija
Photo by William Iven on Unsplash

 

Profesionalna selekcija obuhvaća metode i tehnike koje su unaprijed standardizirane.  Njen glavni cilj je odabir najboljih kandidata za određeno radno mjesto. Profesionalna selekcija uključuje analizu radnog mjesta kao i analizu kandidata za posao. Selekcija kandidata započinje analizom radnog mjesta, a završava odabirom najčešće jednog kandidata koji najbolje odgovara uvjetima određenog radnog mjesta.

Selekcijski tim

Selekcijski postupak najčešće provodi jedna osoba, zaposlenik organizacije ili vanjski suradnik. Iako je ovaj način selekcije možda ekonomičniji, formiranje selekcijskog tima poželjno je iz nekoliko razloga. Formiranje selekcijskog tima omogućava sudjelovanje većeg broja stručnjaka, odnosno eksperata za određena područja. Na taj način prijava svakog kandidata može biti pregledana iz više aspekata te će se smanjiti mogućnost pogreške. Također, formiranje selekcijskog tima pomaže u tome da se izbjegne subjektivnost pri donošenju odluke i da se sve pristigle prijave sagledaju što objektivnije.

Kvalitetan oglas za posao

Kako bi se proces selekcije odvijao što uspješnije potrebno je uložiti puno vremena i truda. Prvi korak predstavlja detaljna analiza radnog mjesta. Na temelju analize radnog mjesta, odnosno opisa zadatka radnog mjesta definiraju se tražene osobine i kvalifikacije radnika. Pisanje kvalitetnog oglasa za posao predstavlja drugi korak selekcijskog postupka. Iako zvuči kao rutinski posao, nepotpuni ili loše napisani oglasi mogu uvelike otežati selekcijski postupak. Osim što osigurava popunjavanje trenutno otvorenog radnog mjesta, kvalitetno napisan oglas za posao omogućuje i prikupljanje prijava kandidata koji u budućnosti mogu koristiti organizaciji.

Psihološko testiranje u selekciji kandidata

Odabir najboljih kandidata za određeno radno mjesto počinje isključivanjem iz daljnjeg procesa svih onih kandidata koji ne zadovoljavaju uvjete. Prijave ostalih kandidata prolaze dodatnu provjeru. Često se pri provjeri kandidata obavlja samo pregled životopisa i intervju. Mnoge male tvrtke i dalje zanemaruju psihološko testiranje i vrijednost dobivenih rezultata. No, treba naglasiti kako psihološki testovi sve ozbiljnije ulaze u selekcijske procese malih firmi koje su se tek u razvoju. Budući da krivo odabrani zaposlenik troši puno vremena i resursa, za očekivati je kako će se psihološko testiranje sve više koristiti i kod takvih, malih privatnika.

Prednosti psihološke procjene

Psihološki testovi daju nam ključan uvid u sposobnosti kandidata kao i u njegovo radno funkcioniranje. Putem sustava Selekcija.hr moguće je testirati kandidate testovima prilagođenim selekcijskoj situaciji. Na taj način dobija se preciznija procjena radnog ponašanja kandidata. Također, smanjuju se troškovi i vrijeme uloženo u testiranje kandidata kao i fluktuacija zaposlenika.

Važnost kvalitetno provedene selekcije ne očituje se samo u smanjenju fluktuacije. Ona također omogućuje brže uvođenje u posao, manje grešaka u radu te lakše uklapanje djelatnika u postojeći tim.

 

LITERATURA:

https://www.inc.com/michael-schneider/
https://repozitorij.unipu.hr/
http://www.centaroptimum.hr/
https://www.talentlyft.com/hr/