U suradnji s Odsjekom za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu radimo na razvoju testa ličnosti temeljenog na procjeni fotografija – Projekt sufinanciran sredstvima Europske Unije

fotografija

Images from Pixabay

eu projekt
eu projekt
Naziv projekta:

Razvoj i validacija testa ličnosti temeljenog na procjeni fotografija

Kratki opis projekta:

Kroz ovaj projekt želimo razviti inovativan način procjene ličnosti koji će ujedno zadovoljavati kriterije valjanog psihološkog mjernog instrumenta. Polazimo od pretpostavke da odabirom preferirane fotografija kandidat predstavlja sebe te bez mogućnosti stvaranja pozitivne slike o sebi daje opis vlastite ličnosti kao predikcije budućeg ponašanja. Razvojem novog načina testiranja ličnosti povećavamo konkurentnost ne samo na domaćem tržištu, već i na inozemnim tržištima, posebice u slučajevima potrebe za testiranjem i selekcijom velikog broja kandidata.

Ciljevi i očekivani rezultati:

Cilj ovog projekta je razvoj i validacija inovativnog test ličnosti baziranog na procjeni fotografija kojima ćemo mjeriti pet dimenzija ličnosti po trenutno najpoznatijem modelu ličnosti u psihologiji, tzv. modelu velikih pet dimenzija: savjesnosti, otvorenosti, ugodnosti, ekstraverzije i emocionalne stabilnosti. Upotrebnom slika za procjenu ličnosti želimo umanjiti vjerojatnost lažiranja odgovora, odnosno prikazivanja sebe u što boljem svijetlu, što je moguće na klasičnim testovima ličnosti. Mjerenje ličnosti kroz fotografije predstavljalo bi originalno i inovativno rješavanje mogućeg lažiranja odgovora kandidata što može biti primjenjivo i izrazito korisno u selekcijskim situacijama.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU:

Ukupni troškovi 75.000,00 HRK, iznos koji sufinancira EU 45.000,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta:

od 3. veljače 2021. do 4. svibnja 2021.

Korisnik:

Selekcija d.o.o.
Put Mostina 8, 21000 Split

Kontakt osoba:

Fanika Ivaković
fanika@selekcija.hr
095/277-0912

Relevantne internetske stranice:

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Selekcija d.o.o.