Popis troškova krivog zapošljavanja ili odlaska radnika

prednosti psihološkog testiranja kandidata za posao poželjan poslodavac headhunting psihologijsko testiranje upitnici ličnosti izbaci uljeza selekcija.hr psihološki testovi priprema za psihološko testiranje odabir kandidata za posao

U ovome tekstu bit će prikazan detaljan popis stavki prema kojima se može napraviti popis troškova krivog zapošljavanja ili odlaska radnika za bilo koju radnu organizaciju!

 • Da bismo izračunali troškove, moramo znati cijenu jednog sata rada sa svim troškovima (porezima, socijalnim davanjima, beneficijama) za:
 1. Nepopunjeno radno mjesto.
 2. Radno mjesto HR stručnjaka ili kadrovika koji odabire radnike i/ili pomaže u selekciji.
 3. Radno mjesto rukovodećeg kadra: direktora, vlasnika.
 4. Radno mjesto mentora/supervizora koji će neko vrijeme brinuti o izabranom radniku.
 • Mjesečnu plaću sa svim troškovima (porezima, socijalnim davanjima, beneficijama) nepopunjenog radnog mjesta.

Prije samog prelaska na popis troškova važno je naglasiti da se troškovi lošeg izbora ili odlaska radnika mogu popeti i do 150% od godišnje plaće za prosječnog radnika. Za menadžerske pozicije i trgovačke posrednike trošak je još i veći. Penje se na 250% od godišnje plaće!

Pretpostavimo da je prosječna godišnja plaća radnika u prosječnoj hrvatskoj firmi 50.000 kuna. Ako je prosječni trošak odlaska ili otpuštanja radnika 150 %, navedena tvrtka izgubi 75.000 kuna po radniku koji je napusti! Za tvrtku od 150 radnika, kod koje prosjek odlazaka i otpuštanja iznosi 10% godišnje, iznos troškova procjenjuje se na 1.125.000 kuna godišnje! Više od milijun kuna!

Za trgovačkog posrednika/komercijalistu, ili menadžera taj iznos se penje na 250 posto. Za godišnju plaću od 100.000 kuna, gubitak sa stopom troškova od 250% iznosi – 250.000 kuna! Dakle, ako dobiju otkaz, ili samoinicijativno napuste firmu samo četiri takva radnika, trošak je milijun kuna!

4 krivo odabrana radnika = 1.000.000,00 kuna troška!

Slijedi popis troškova krivog zapošljavanja na koje treba obratiti pažnju!

Popis troškova krivog zapošljavanja radnika:

Troškovi uzrokovani odlaskom radnika:

 1. Treba izračunati troškove rada osobe koja “pokriva” ili trenutno popunjava upražnjeno radno mjesto. Treba izračunati iznos prekovremenih ili honorarnih sati, odnosno – iznos plaće sa svim troškovima
 2. Treba izračunati trošak smanjene produktivnosti – 50% od iznosa koji plaćate za to radno mjesto, zajedno sa svim beneficijama – za svaki dan, ili tjedan dok je mjesto prazno. Izračun vrijedi ako netko “uskače”, “pokriva”, ili honorarno radi na tome rdnom mjestu! Ako je pozicija prazna sve do izbora novog radnika iznos troška je – 100%!
 3. Treba izračunati troškove izlaznog intervjua (ako postoje), odnosno utrošeno vrijeme osobe koja razgovara sa zaposlenikom u odlasku. Izračunati administrativne troškove (popunjavanja obrazaca, zaustavljanja plaće, prijava-odjava i sl.)
 4. Treba izračunati trošak (ako postoji) menadžera/vlasnika, ili poslovođe koji mora razumjeti u kakvom stanju ostaju radni zadaci na napuštenom radnom mjestu, kako “pokriti” taj posao da dolaska novog radnika, i sl.
  Treba izračunati troškove edukacija i treninga koje je vaša firma investirala u bivšeg djelatnika. U izračun uvrstite sve treninge, edukacije i programe koje je financirala vaša tvrtka (i one koje su provodili vaši djelatnici, interno!). Ako je financirao netko drugi, izračunajte cijenu iskorištenih radnih dana koje su djelatnici bili odsutni (ako ih je bilo).
 5. Treba izračunati cijenu licenci, pregleda, certifikata i/ili dozvola koje je vaša firma platila da bi radnik mogao obavljati posao. Ako mislite za npr. liječnički pregled – da biste ga ionako platili, provjerite u kojem bi vremenskom periodu bivši djelatnik morao biti podvrgnut sljedećem redovitom liječničkom pregledu.
  Treba izračunati utjecaj na produktivnost cijelog odjela (ako postoji). Hoće li odlazak djelatnika utjecati na pomicanje nekih vremenskih rokova, utjecaj na radnike koji ostaju – njihove reakcije, vrijeme provedeno u razgovoru zbog odlaska djelatnika, i sl.
 6. Treba izračunati troškove gubitka znanja, vještina i kontakata koje je bivši djelatnik ostvario u vašoj firmi. Za ovaj izračun koristite formulu od 50% od godišnje plaće za prvu godinu rada, a za kasnije godine rada dodajte još po 10%.
 7. Treba izračunati troškove gubitka klijenata koje će bivši zaposlenik povesti sa sobom, ili troškove zadržavanja klijenata bivšeg djelatnika (npr. trgovačkog zastupnika).

Troškovi selekcije:

 1. Troškovi svih vrsta oglašavanja (u selekciji – ako ih ima). Prema nekim izvorima takav trošak u SAD-u iznosi minimalno 10-20% od godišnje plaće traženog djelatnika. Kod nas iznosi puno manje. Ipak, za izbor kvalitetnih djelatnika nužno je zainteresirati veći broj potencijalnih kandidata. Veći broj kandidata za posao = veća vjerojatnost izbora kvalitetnog radnika. Veći broj kandidata =više novca uloženog u oglašavanje!
 2. Troškovi osobe koja provodi selekciju. Utrošeno vrijeme na razumijevanje i analizu zahtjeva radnog mjesta, razvoj i primjenu strategija izbora, pregled molbi i životopisa, pripremu intervjua, provođenje intervjua, pripremu testiranja, provođenje testiranja, provjeru navedenih referenci, pripremu ponude i obavještavanje kandidata koji nisu izabrani. Na ovo otpada između 30 i 100 sati rada! Ako postoji asistent, ili osoba koja pomaže u izboru kandidata dodati još 20 sati rada (pregled i slaganje molbi i životopisa, pravljenje rasporeda intervjuiranja, dogovor s kandidatima koji putuju; eventualni putni aranžmani i sl.).
 3. Ako se radi o većoj firmi, treba uzeti u obzir i troškove cijelog odjela koji zapošljava! Vjerojatno postoji više intervjua s osobama prema vrhu hijerarhije. Ako postoji više osoba koje provode intervju, više njih treba biti upoznato sa svim kandidaima o kojima odlučuju – za to treba vremena. Vremena treba i za ostvarivanje individualnih kontakata u potrazi za idealnim kandidatom. Za veće firme procjenjuje se da u račun treba uvrstiti još 100 sati.
 4. Administrativni troškovi selekcije – protokoliranje, obrada podataka i procesiranje, slanje odgovora i sl. Otprilike 10-tak kuna po kandidatu.
 5. Troškovi predselekcije – od velike pomoći u procjeni vještina, znanja, sposobnosti, vrijednosti i ponašanja. Pogotovo ako se radi o velikom broju kandidata. Otprilike 50-tak kunapo kandidatu.
 6. Ostali troškovi: troškovi liječničkih pregleda, troškovi testiranja na narkotike, troškovi provjere referenci, provjere podataka o nekažnjavanju.

Troškovi obuke (uvođenja u posao) novog djelatnika:

 1. Treba uzeti u obzir troškove osobe koja obučava – uvodi u posao novoga radnika, kao i o troškove plaće novog radnika. Osim toga, treba izračunati cijenu edukacijskih materijala koji pomažu u obuci (ako postoje!).
 2. Troškovi organizirane obuke – u većim tvrtkama traje i po nekoliko tjedana, ponekad i u inozemstvu! Treba izračunati realni trošak obuke i dodati iznos plaće novog djelatnika! Uz ovakve obuke ide dosta edukacijskih materijala (priručnici o proizvodima, alatima i informatička oprema potrebna u edukaciji).
 3. Uzeti u obzir utrošeno vrijeme svih osoba zaduženih za dodjeljivanje, objašnjavanje i nadzor rezultata rada novog djelatnika. Računa se da je za to potrebno najmanje 7 sati tjedno, kroz najmanje 8 tjedana.

Troškovi neostvarene produktivnosti:

U vrijeme dok novi radnik uči, odnosno stječe iskustvo – nije 100% produktivan. Pogledajte kako nastaju troškovi:

 1. Nakon edukacije-obuke novog djelatnika pretpostavka je da isti doprinosi sa oko 25% od maksimalne produktivnosti u prvih 2 – 5 tjedna. U tome periodu trošak iznosi 75% od njegove plaće!
 2. Od 6-13 tjedna novi djelatnik doprinosi sa oko 50% produktivnosti. U tome periodu trošak iznosi 50% od njegove plaće!
 3. Od 14-24 tjedna novi djelatnik doprinosi sa oko 75% produktivnosti. U tome periodu trošak iznosi 25% od njegove plaće!
 4. Treba izračunati trošak neostvarene produktivnosti suradnika-kolega i osoba koje nadgledaju proces obuke novog djelatnika – samo u vrijeme dok ga uvode u posao.
 5. Treba izračunati trošak pogrešaka koje napravi novi radnik u vrijeme stjecanja iskustva.
 6. Treba izračunati troškove neostvarene produktivnosti koja je uzrokovana preusmjeravanjem pažnje poslovođe, voditelja odjela veće firme, ili vlasnika manje firme – na sam izbor radnika i izabrane radnike. U to vrijeme, vođenje i usmjeravanje ostalih radnika trpi.
 7. Treba izračunati trošak utjecaja na dovršavanje i isporuku projekata u kojima je bivši radnik predstavljao važnu kariku, odnosno – bio značajan suradnik.