Utjecaj RPA na poslovni svijet

Robotska automatizacija procesa (RPA) i poslovni svijet

Svakodnevne promjene u globalnoj ekonomiji konstantno postavljaju nove zahtjeve u poslovnom svijetu. Tvrtke se sve više suočavaju s izazovima modernog doba. Dinamično tržište rada, tehnološki napredak i nova digitalna rješenja zahtijevaju prilagodbu u poslovnom svijetu, ali i nude optimizaciju radnih procesa i ishoda. Kako bi tvrtke mogle kvalitetno odraditi svoj posao i brzo odgovoriti na potrebe, želje i zahtjeve klijenata, sve se više okreću inovativnim tehnološkim rješenjima koja doprinose njihovu poslovanju. Uz stalnu potragu za tehnologijama i metodama koje povećavaju produktivnost, sve sve veću pažnju dobili su roboti (RPA)! Kakva je budućnost tržišta rada? Koje sve dosadne procese mogu obavljati aparati umjesto ljudi? Kako nam roboti mogu biti kolege?

Nastanak robotske automatizacije procesa (RPA)

Nova tehnologija, nazvana robotska automatizacija procesa (RPA), u posljednje vrijeme privlači mnogo pažnje u profesionalnim i organizacijskim krugovima. Kao resurs modernog doba, roboti nose veliki potencijal. Prema izvješćima konzultantskih tvrtki, robotska automatizacija procesa (RPA) prepoznata je kao rastuća tehnologija koja već sad donosi veliku vrijednost na poslovnom planu. Svjedoci smo neprestanog razvoja informacijske tehnologije, kao i brojnih novih proizvoda i mogućnosti koje dolaze s njom.

Zašto ih ne iskoristiti?

Po definiciji, robotska automatizacija procesa (RPA) podrazumijeva upravo oslanjanje na softvere i algoritme kojima je cilj automatizirati ponavljajuće ljudske zadatke. Uglavnom je vođena jednostavnim pravilima i poslovnom logikom, a uključuje komunikaciju s više informacijskih sustava. Dovodi se u vezu s umjetnom inteligencijom (AI), kognitivnim računanjem, procesiranjem i analizom podataka. No, čini se da robotska automatizacija procesa (RPA) postavlja nove standarde. Umjetnu inteligenciju i stručne sustave podiže na višu razinu, nudeći jedinstvene sposobnosti i prednosti u odnosu na prijašnje tehnologije.

Prednosti i nedostaci automatizacije u poslovanju

Koliko ste se puta požalili na dosadan radni zadatak? Koliko ste puta pomislili da gubite vrijeme u ponavljajućim aktivnostima koje bi mogao obaviti stroj? Zar moderno vrijeme u kojem živimo ne nudi rješenje za ovaj problem? Svaki radni proces koji je utemeljen na pravilima i ponavlja se, mogu odraditi roboti! Automatizacija procesa mogla bi uvelike promijeniti radnu rutinu. Zamislite samo što bi se sve moglo postići povezivanjem ljudskog i robotskog rada! A zapravo može biti jednostavno! Učinkovita implementacija RPA tehnologije pritom ne mora mijenjati postojeću infrastrukturu i sustav. Pogledajmo primjer!

Primjer dobre prakse

Recimo, jedna banka u Ujedinjenom Kraljevstvu nedavno se našla pred porastom visokorizičnih računa. Riječ je o slučajevima u kojima vlasnici nemaju dovoljno sredstava za pokrivanje planiranih i nadolazećih plaćanja. Zbog neočekivanog porasta, tim od 11 zaposlenika svakodnevno je morao pregledavati otprilike 2500 visokorizičnih računa, kako bi utvrdili što točno napraviti s njima. Za ovaj im je posao trebalo 8 sati! Naravno, pritom je uvijek bio prisutan rizik od nedosljednosti i pogrešaka. Ovaj se pristup, stoga, nije činio kao najbolji, a banka je tragala za novom strategijom suočavanja. Tu je na scenu stupila RPA tehnologija. Naime, kao izvrstan odgovor na ovaj problem, zaposleni su virtualni roboti, njih otprilike 20. Oni su dovršili pregled onako kako bi to čovjek trebao napravio. Uz primjenu novog softvera, učinkovitost i točnost procesa dramatično su porasle. Roboti su bili brzi i efikasni. Trebala su im otprilike 4 sata da završe zadatak, a troškovi obrade podataka smanjeni su za 80%. Zaposlenici su bili pošteđeni dosadnog i zamornog zadatka, što im je, u konačnici, omogućilo veću proaktivnost u odnosima s klijentima.

Što nam roboti nude?

Zamjena jednog dijela ljudskog rada isplativijom radnom snagom čini se kao logičan korak naprijed u poslovnom okruženju. Iako još uvijek nisu razvijeni standardni operativni modeli jasno je da se RPA tehnologijom može poboljšati učinkovitost tvrtke. Jeftina digitalna oprema, manji troškovi, minimizacija pogrešaka i eliminacija rizika neke su od prednosti koje dolaze s robotima. Oni će moći prikupljati, analizirati i generirati ogromnu količinu sadržaja koja je prisutna u svim organizacijama. Nadalje, automatizacija sadržaja moguća je u bilo kojem formatu i iz bilo kojeg izvora putem raznih uređaja. Analiza poslovanja mogla bi postati puno jednostavnija uz umjetnu inteligenciju i web analitike. Roboti su neumorni, mogu odraditi veliku količinu posla! Softverski robot može raditi 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu i 365 dana u godini. Također, može zamijeniti 2 do 5 zaposlenika, a možda i više. Isti opseg posla obavlja u vremenski kraćem periodu i bez grešaka.

Što ostaje ljudima?

S druge strane, dok softverski roboti rješavaju naporne poslove, zaposlenici mogu sudjelovati u aktivnostima koje uključuju interakciju s klijentima, rješavanje problema i donošenje odluka. Robotski proces omogućuje zaposlenicima izvršavanje zadataka koji su od većeg značaja kompaniji i njenim klijentima. Posljedično se, ako zaposlenici osjete da je njihov rad cijenjen i vrijedan, povećava i njihova produktivnost. Upravo ih ona može i zadržati na radnom mjestu. Bolja usluga, konačno, znači i zadovoljnije klijente. Roboti, sami za sebe, ne mogu bez ljudi; posao ovisi o njima!

Aktualna iskustva primjene RPA tehnologije

Što je s tvrtkama koje su već krenule s implementacijom nove tehnologije? Kakvi su prvi dojmovi? Koji su osnovni rizici?
Nedavno je tvrtka Deliotte provela istraživanje usmjereno na aktualna iskustva primjene RPA tehnologije unutar tvrtki. Među njihovim anketiranim tvrtkama, većina (od njih 400) je u svom poslovanju već bila pokrenula RPA tehnologiju. Gotovo četvrtina više, planirala je to učiniti u naredne dvije godine. Tvrtke su, također, izvijestile o ispunjenim ili premašenim očekivanjima smanjenja troškova, povećanja točnosti, pravovremenosti, fleksibilnosti i usklađenosti. Nadalje, neke procjene i istraživanja tržišta, spominju da će do 2021. godine postojati preko 4 milijuna automatiziranih procesa. Konzultantska tvrtka Everest Group također ističe kako je većina njihovih klijenata bila vrlo zadovoljna RPA tehnologijom.

Izazovi automatizacije

Međutim, ne treba skrenuti s uma ni to da implementacija i njen uspjeh ovise o drugim faktorima. Ključna je organizacijska sposobnost i razumijevanju poslovnih ciljeva implementacije RPA tehnologije. Neki od bitnih izazova za automatizaciju procesa su nedostatak razumijevanja što RPA zapravo znači i gdje se točno može primijeniti. Uz to, česta je prepreka i nedostatak podrške menadžmenta za provedbu te strah zaposlenika od gubitka posla. Uz to, uvođenje novih tehnologija i roboti otvaraju pitanja u vezi s njihovim upravljanjem i središnjom kontrolom. Dodatna akademska istraživanja i analize svakako bi doprinijele boljem razumijevanju potencijala koji nudi robotska automatizacija procesa.

Zaključak

Budući da RPA tehnologija automatizira ponavljajuće i često zamorne zadatke koji zahtijevaju malo mentalnog napora, ljudi bi mogli uložiti svoje resurse u kreativnije i poticajnije aktivnosti. Iskorištavanje RPA tehnologije otvorilo bi dodatni prostor za kreativno razmišljanje, intelektualno prosuđivanje ili socijalne vještine. Postavlja se pitanje kako bi to izgledalo bez mehaničkih zadataka. Radnici bi se mogli sve više baviti sofisticiranim aktivnostima usmjerenim na tumačenje podataka. Stoga bi tvrtke koje potiču izražavanje potencijala i neovisnost postale njihov cilj.

Konačna predviđanja

Predviđanja tvrtke Deloitte govore o tome kako će 40% radne snage biti „kontingentno“, odnosno sastavljeno od samozaposlenih profesionalaca i privremenih radnika. Također, budući radnici imat će radikalno drukčije ambicije i očekivanja u odnosu na zaposlenike prethodnih godina. Oni će biti zainteresirani za ciljeve tvrtke, ali će istovremeno paziti na vlastiti rast i razvoj unutar iste. Nakon što prevladaju ideju o stalnom zaposlenju, težit će poduzetništvu. Uslijed nemogućnosti pronalaska određenih profila zaposlenika, tvrtke će obučavati radnike kako bi bili u toku s digitalizacijom. Naime, poanta uvođenja robotske automatizacije procesa nije odvojiti i izolirati ljude i robote jedne od drugih. Bit je u omogućavanju njihove učinkovite interakcije. Poslovanje brojnih organizacija time bi bilo lakše i učinkovitije, a profit utemeljen na dostupnoj modernoj tehnologiji sve izgledniji.

piše: Mia Radostić, psihologinja

 

Literatura

Hofmann, P., Samp, C., Urbach, N. (2019). Robotic Process Automation. Electronic Markets, 1-8.

Institute for Robotic Process Automation: Introduction to Robotic Process Automation (2015). https://irpaai.com/wp-content/uploads/2015/05/Robotic-Process-Automation-June2015.pdf. Pristupljeno 06. svibnja 2020.

Ivančić, L., Vugec, D. S., Vukšić, V. B. (2019). Robotic Process Automation: Systematic Literature Review. U: International Conference on Business Process Management (str. 280-295). Springer, Cham.

Madakam, S., Holmukhe, R. M., Jaiswal, D. K. (2019). The future digital work force: robotic process automation (RPA). JISTEM-Journal of Information Systems and Technology Management, 16.