U suradnji s Odsjekom za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu radimo na razvoju adaptivnog testa – Projekt sufinanciran sredstvima Europske Unije

Test adaptivnih sposobnosti
eu projekt
eu projekt
Naziv projekta:

Razvoj adaptivnog testiranja kognitivnih sposobnosti za potrebe selekcije zaposlenika

Kratki opis projekta:

Kroz ovaj projekt želimo zadovoljiti potrebe tržišta za što jednostavnijim, ali valjanim psihološkim mjernim instrumentima. Razvojem ”Adaptivnog testa kognitivnih sposobnosti (CAT)” povećavamo konkurentnost ne samo na domaćem tržištu, već i na inozemnim tržištima, posebice u slučajevima potrebe za testiranjem i selekcijom velikog broja kandidata.

Ciljevi i očekivani rezultati:

Cilj ovog projekta je smanjiti opterećenje kandidata i vrijeme potrebno za rješavanje psiholoških testova te time poboljšati učinkovitost i kvalitetu postupka kao i percepciju samih kandidata o selekcijskom postupku. Konkretno, cilj bismo ostvarili kroz značajno smanjenje broja zadataka u testu kognitivnih sposobnosti namijenjenom mjerenju inteligencije i korištenom u selekcijskim postupcima, uz zadržavanje visoke preciznosti mjerenja.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU:

Ukupni troškovi 75.000,00 HRK, iznos koji sufinancira EU 45.000,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta:

od 15. svibnja 2020. do 13. kolovoza 2020.

Korisnik:

Selekcija d.o.o.
Put Mostina 8, 21000 Split

Kontakt osoba:

Fanika Ivaković
fanika@selekcija.hr
095/277-0912

Relevantne internetske stranice:

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Selekcija d.o.o.