Giunti Psychometrics

U suradnji s vodećim europskim izdavačem testova Giunti psychometrics, Selekcija.hr uvodi niz svjetski priznatih testova u Hrvatsku! Online verzije testova možete pronaći u sustavu Selekcija.hr:

  • GAT-2 (1.0) General Ability Test – verzije: Mechanical, Numerical, Spatial, Verbal i Non-verbal
  • ALQ (1.0) Agentic Leadership Questionnaire
  • BFQ-2 (1.0) Big Five Questionnaire
  • CRT (1.0) Critical Reasoning Test – verzije: Numerical i Verbal
  • Org-EIQ (1.0) Organizational-Emotional Intelligence Questionnaire
  • M4DAQ (1.0) Mindset for Digital Agility Quotient
  • CST (1.0) Customer Support Test
  • SPT (1.0) Sales Potential Test
  • WOMI (1.0) Work and Organizational Motivation Inventory

Giunti Psychometrics s.r.l. jedan je od najvećih izdavača psiholoških testova u svijetu i najveći izdavač u Europi. Giunti psychometrics ponosi se visokom kvalitetom i internacionalnim timom znanstvenika koji sudjeluju u izradi psiholoških testova, a u skladu s najnovijim dosezima psihometrije i općeprihvaćenom znanstvenom metodologijom.

Jedna od njihovih glavnih prednosti je adaptacija testova i lokalizacija normi u skladu s različitim kulturološkim determinantama pa je tijekom godina stvorena mreža podružnica diljem svijeta. Giunti Psychometrics s.r.l. već 70 godina djeluje unutar međunarodne grupacije Giunti editore.

Sve navedeno Giunti Psychometrics čini idealnim partnerom Selekcija.hr koja na području Republike Hrvatske pomaže HR menadžerima i zajedno s njima već 6 godina razvija sustav upravljanja ljudskim resursima s posebnim naglaskom na psihološkoj procjeni kandidata za zaposlenje i zaposlenika. Osim psihološkog testiranja tu je i sustav međusobne procjene zaposlenika (tzv. Procjene 360), različite ankete, sve vrste video intervjua, objave oglasa i prikupljanje prijava kandidata, sve na jednom mjestu, sve online i sve jednostavno.

Suradnja Giunti psychometrics i Selekcija.hr temelj je izvrsnosti za testiranje i psihološku procjenu kandidata za posao i zaposlenika na području Republike Hrvatske.