poželjan poslodavac headhunting psihologijsko testiranje upitnici ličnosti izbaci uljeza selekcija.hr psihološki testovi priprema za psihološko testiranje odabir kandidata za posao

Poželjne osobine kandidata za posao

Poželjne osobine kandidata za posao U današnje vrijeme, zbog tehnološkog napretka i šire dostupnosti materijala, sve je teže postići konkurentsku prednost putem proizvoda ili usluga. Kao ključ za ostvarenje prednosti često se spominje ljudski faktor, a najveći naglasak stavlja se na osobine...
Read More
poželjan poslodavac headhunting psihologijsko testiranje upitnici ličnosti izbaci uljeza selekcija.hr psihološki testovi priprema za psihološko testiranje odabir kandidata za posao

Profiliranje zaposlenika i profesionalna selekcija

Profiliranje zaposlenika naziv je kojeg poslodavci koriste za postupke stručne, psihološke procjene kandidata za posao, ali i za procjenu postojećih radnika. Profesionalna selekcija koja uključuje psihološko testiranje obično vodi tzv. “profiliranju”, a taj uvriježeni termin psiho...
Read More