Valjanost selekcijskih metoda

prednosti psihološkog testiranja kandidata za posao poželjan poslodavac headhunting psihologijsko testiranje upitnici ličnosti izbaci uljeza selekcija.hr psihološki testovi priprema za psihološko testiranje odabir kandidata za posao

Valjanost selekcijskih metoda utvrđivali su Schmidt & Hunter (1998) u svome radu The validity and utility of selection methods (...) Analizom su obuhvatili više od  85 godina istraživanja iz područja valjanosti različitih selekcijskih metoda i nakon provedenih istraživanja došli su do zaključka da testovi rezoniranja (kognitivnih sposobnosti) konzistentno najbolje predviđaju radni učinak, nasuprot grafologiji za koju je utvrđeno da ima najslabija predviđanja radnog učinka kod kandidata za posao.

Istraživači su dodatno utvrdili i bolji uspjeh u programima osposobljavanja za radnike koji su bili bolji na testovima rezoniranja. Izgleda da su radnici s višim sposobnostima izvlačili više koristi iz programa obuke i brže učili – navode istraživači.

Schmidt & Hunter (1998) utvrdili su da testovi kognitivnih sposobnosti puno bolje prediđaju uspjeh radnika na profesionalnim/ upravljačkim ili menadžerskim pozicijama nego na jednostavnijim poslovima.

Iako se nepobitno utvrdila prednost testova sposobnosti u profesionalnoj selekciji, tj. procjeni radnoga učinka i učenju tijekom osposobljavanja, istraživači navode da takvim testovima treba pridodati još nešto. Naime testovi rezoniranja prema ovim znanstvenicima predviđaju najviše do 30 % (varijabiliteta) radnog učinka.

Predviđanje radne uspješnosti kandidata za zaposlenje dodatno se može unaprijediti korištenjem upitnika ličnosti. Tu nam može pomoći i uvođenje i strukturiranih intervjua za posao te  testova konkretnih znanja i uzoraka posla.

Schmidt & Hunter (1998) na kraju zaključuju kako ovakvi nalazi dodatno potvrđuju teoriju Multiplih inteligencija Howarda Gardnera prema kojoj je naš um sastavljen od različitih vrsta inteligencija  (verbalne, matematičko-logičke, spacijalne, kinestetičke, muzičke, intrapersonalne i interpersonalne). U skladu s opisanom teorijom autori navode da testovi rezoniranja procjenjuju samo jedan aspekt ljudskog uma. Stoga u selekcijskom procesu, ovisno o radnim zadacima, vjerojatno trebamo upotrijebiti nekoliko testova sposobnosti i još ih „pojačati“ dodavanjem upitnika ličnosti, strukturiranih intervjua ili uzoraka radnih aktivnosti.

Izvori:

Schmidt, F. L. & Hunter, J. E. (1998). The validity and utility of selection methods in personnel psychology: practical and theoretical implications of 85 years of research findings. Psychological Bulletin, 124, 262-274.

Gardner, H. (1993). Multiple Intelligences: The Theory in Practise. New York: Basic Books.