Psihologijsko testiranje i njegove prednosti

prednosti psihološkog testiranja kandidata za posao poželjan poslodavac headhunting psihologijsko testiranje upitnici ličnosti izbaci uljeza selekcija.hr psihološki testovi priprema za psihološko testiranje odabir kandidata za posao

PSIHOLOGIJSKO TESTIRANJE

Svaki dio stroja mora funkcionirati savršeno kako bi stroj postigao svoju maksimalnu uspješnost i iskoristivost. Isto je i s tvrtkom. Jedan nekompetentan i nezainteresiran zaposlenik može voditi tome da učinci drugih djelatnika ne dolaze do punog izražaja, a greške koje ostavlja za sobom mogu biti skupocjene. Ponekad i nepopravljive. U vrijeme manjka radne snage poslodavci pristaju na kompromise, svjesno ili nesvjeno spuštaju kriterije i griješe u zapošljavanju. Osim toga, u nedostatku vremena, intervjuima za posao pristupaju bez priprema pa takvi intervjui budu nisko informativni, ponekad pomalo neugodni i pomalo smiješni. Jer nije lako samo na temelju 30-minutnog razgovora za posao izabrati osobu koja će postati proaktivan i produktivan zaposlenik. Pogotovo ako ne znate što biste pitali. Ili ako dozvolite da Vašom procjenom upravlja isključivo prvi dojam.  Zato se pri odabiru zaposlenika mnogi poslodavci oslanjaju na psihologijsko ili psihološko testiranje. Osim koristi za poslodavce, psihologijsko testiranje pomaže i kandidatima jer naglašava bitne kompetencije za posao koje bi možda ostale neopažene.

Što je to psihologijsko testiranje?

Psihologijsko testiranje postupak je procjene kompetencija potencijalnih zaposlenika sa psihološkim testovima, a prije samog zapošljavanja. Psihološki testovi su metoda mjerenja s kojom se može predvidjeti moguće ponašanje osobe u određenim situacijama. Može se predvidjeti hoće li neko biti stabilan u stresnim uvjetima rada, hoće li biti kooperativan, temeljit, organiziran ili ugodan u kontaktu s klijentima.

Metrijske karakteristike mjernih instrumenata

Da bi se moglo znati što točno mjere, svi psihološki testovi moraju proći zahtjevne psihometrijske analize i provjere. U periodu od nekoliko godina ili nekoliko desetaka godina. Norme za psihološke testove godinama se prikupljaju i revidiraju, a faktorske analize ponavljaju i uspoređuju. Zbog toga testove karakteriziraju konzistentni rezultati, pouzdanost, objektivnost i učinkovitost. Detaljniji opisi metrijskih karakteristika mjernih instrumenata obično se nalaze u priručnicima psiholoških testova i dosadni su većini korisnika pa ih ovdje nećemo podrobnije opisivati.

Psihologijsko testiranje – konkretna vrijednost

Psihologijsko testiranje svoju konkretnu vrijednost može pokazati prilikom uhodavanja radnika ili nakon nekoliko mjeseci, kada radnici u potpunosti ovladaju poslom. Dobro odabran radnik koji je motiviran, kompetentan i sposoban, napravit će puno više za tvrtku  od  nekoliko prosječnih radnika. Ako su regrutacija i selekcija dobro planirane može se i u današnje vrijeme pronaći djelatnika koji “grize za posao”, koji je motiviran, organiziran i produktivan. U poslovnom svijetu, ako je usluga kvalitetno obavljena, nije pametno hvaliti izvođača usluge jer si potencijalno podižemo cijenu kada nam ta usluga zatreba ponovo. Kada mi (Selekcija.hr) procjenjujemo radnike za druge tvrtke, često nam se dogodi da nas poslodavci oduševljeno zovu i opisuju aktivnosti u kojima su odabrani radnici puno efikasniji od ostalih.

Psihologijsko testiranje putem interneta

Klasično psihološko testiranje i intervjuiranje svakog pojedinog kandidata oduzima previše vremena. Pogotovo u današnje vrijeme dinamičnog tržišta rada i velike fluktuacije zaposlenika. S obzirom na novonastale potrebe poslodavaca, Selekcija.hr nudi psihologijska testiranja online, kao i mogućnost obavljanja čitavog procesa zapošljavanja preko Interneta.

Vrste psiholoških testova

Testovi mjere različite kompetencije. Zato postoje testovi kognitivnih sposobnosti (općih i specifičnih), upitnici ličnosti, upitnici radnih vrijednosti, upitnici psihomotorike, pažnje i koncentracije i sl.

Testovi kognitivnih sposobnosti (tzv.”IQ testovi”) mjere sposobnost logičkog razmišljanja i potencijal za brzo usvajanje znanja i vještina tijekom rješavanja radnih zadataka. Mogu predvidjeti sposobnost “brzog uhodavanja u posao” i dobro predviđaju uspješnost kandidata na radnom mjestu. Specifičnim testovima kognitivnih sposobnosti procjenjuje se verbalno, numeričko, apstraktno rasuđivanje, perceptivna brzina i točnost, sve ovisno u analizi posla.

Upitnici ličnosti omogućuju detaljan uvid u osobnost i ponašanje kandidata te procjenjuju  razne dimenzije ličnosti (npr. savjesnost, ekstraverzija, emocionalna stabilnost, perfekcionizam, i sl). Procjenjuju i interpersonalne odnose, sklonost prema timskom radu, ugodnost u socijalnim interakcijama te organiziranost i motivaciju.

Nakon riješenog testa generiraju se izvješća o kandidatu s rezultatima testiranja, a sustav Selekcija.hr nudi prilagođena izvješća za psihologe ili nepsihologe. Psiholog dobiva izvješće s profesionalnim interpretacijama i stručnim prikazima rezultata, dok npr. poslovođe mogu dobiti jednostavnije tekstualne opise kandidata.

PREDNOSTI PSIHOLOGIJSKOG TESTIRANJA

Psihologijsko testiranje uvelike koristi i poslodavcu i kandidatu za posao.

Prednosti za tvrtku

Proces zapošljavanja skup je proces, a uporaba testova pomoći će poslodavcu donijeti kvalitetniju, informiranu odluku i izabrati pravog zaposlenika. Nemaju svi zaposlenici jednake sposobnosti za snalaženje u različitim situacijama. Stresni poslovi zahtijevaju staloženu osobu, poslovi koje je potrebno odraditi u kratkom vremenskom roku traže efikasnu osobu, a poslovi s mnogo detalja temeljite osobe. Ovakve karakteristike nije moguće prepoznati u 10 minuta razgovora za posao, no psihološki testovi pomažu da te pozitivne osobina „isplivaju“. Time je moguće smanjiti količinu problematičnih, a povećati količinu kvalificiranih zaposlenika koji uvelike mogu pridonijeti tvrtki.

Osim kod zapošljavanja novih zaposlenika, testovi se mogu koristiti i kao preporuka poslodavcu za kvalitetnije upravljanje kandidatima. Testiranje je moguće provoditi i na zaposlenicima, u svrhu razvoja i planiranja karijere djelatnika i planiranja edukacija za unapređenja postojećih kompetencija.

Prednosti za kandidata

Biti pozvan na psihologijsko testiranje pozitivan je korak prilikom procesa prijave za posao. Zbog skupoće testiranja, na njega se poziva manji broj kandidata za radno mjesto. Iako je naizgled testiranje profitabilno samo za tvrtku, ima i pozitivne aspekte za kandidate. U slučaju da kandidat nema dovoljno iskustva za posao, testiranjem može pokazati da je sposoban udovoljiti zahtjevima posla. Osim toga, primjenom psihologijskih testova povećava se pravednost selekcijskog procesa jer oni ne diskriminiraju s obzirom na dob, spol i sl. I na kraju, bez obzira na rezultate, testovi pružaju uvid u vlastite potencijale što je moguće iskoristiti za utvrđivanje smjera razvoja karijere.

piše: Slobodan Jović, psiholog