Profesionalno usmjeravanje

prednosti psihološkog testiranja kandidata za posao poželjan poslodavac headhunting psihologijsko testiranje upitnici ličnosti izbaci uljeza selekcija.hr psihološki testovi priprema za psihološko testiranje odabir kandidata za posao

Profesionalno usmjeravanje se uglavnom sastoji od profesionalnog informiranja o određenim zvanjima, psihološkog testiranja kognitivnih sposobnosti, psihološkog testiranja osobina ličnosti, procjene specifičnih znanja i vještina, procjene profesionalnih interesa te razgovora i pružanja povratnih informacija. 

Vjerojatno ste se u životu upoznali čovjeka za kojeg ste pomislili „da je promašio zanimanje“, odnosno, da se kronično ne snalazi u radnim zadacima, a da u svojim hobijima briljira, ili obrnuto, osobu koja godinama besprijekorno radi posao 8 sati dnevno, 5 ili 6 dana u tjednu i s posla se vraća s osmijehom „od uha do uha“. Sve zadatke obavlja više nego korektno, i unatoč rutini uspijeva uživati u poslu. Za potonju osobu će se reći da je „pogodila zanimanje“ i da se „našla u tome“.

Profesionalno usmjeravanje je skup postupaka pomoću kojih stručnjak pomaže određenoj osobi „pogoditi“ buduće zanimanje, odnosno, naći ono zanimanje u kojem će osoba svojim radom moći ostvariti najviše svojih osobnih potencijala, i to u kontekstu realnih potreba za određenim zanimanjima, kao i u kontekstu zdravstvenog stanja pojedine osobe, a i (nažalost) u kontekstu imovinskih kapaciteta vezanih za školovanje. Kako realnost ne funkcionira po principima idealnog, ponekad je uspjeh kvalitetnog profesionalnog usmjeravanja naći za određenu osobu najmanje loš posao – i to je dio procesa.

Pod pojmom profesionalno usmjeravanje se podrazmijeva i profesionalno informiranje, kako o školovanju za određeno zvanje, tako i o tome što stručnjaci određenog zvanja doista rade, i koliko se na tržištu rada traže.

Profesionalno usmjeravanje se najčešće spominje kao sredstvo pomoći u odabiru zanimanja kod učenika završnih razreda osnovnih i srednjih škola.

Tada je krajnje vrijeme kada se najvažnije odluke o izboru škola i zanimanja moraju donijeti, no pogrešno je misliti da je profesionalno usmjeravanje samo to. Profesionalno usmjeravanje je proces koji se može vršiti i unutar jedne struke (kada treba odabrati neku (sub)specijalizaciju u nekom zanimanju), kao i unutar neke firme, na primjer, kada se odlučuje, primjerice prilikom restrukturiranja, koje će radnike dodatno obrazovati i u kojem smjeru. Recimo, prilikom promjene poslovne politike zatvaraju se neke prodavaonice, te se uslijed toga dio prodavača se želi poslati u čuvare, drugi u vozače viličara, treće u ured, četvrte u prodajne predstavnike.

Slijedeća situacija za profesionalno usmjeravanje je kada radnik više ne može raditi posao koji je, npr.: zbog promjena u zdravstvenom stanju, dotad radio (što je čest slučaj sa profesionalnim sportašima ili profesionalnim vojnicima) te je prinuđen odabrati neko drugo radno mjesto koje je primjerenije zdravstvenom stanju. U takvim situacijama kvalitetnijem rješenju može doprinijeti profesionalno usmjeravanje.

Profesionalno usmjeravanje se uglavnom sastoji od profesionalnog informiranja o određenim zvanjima, psihološkog testiranja kognitivnih sposobnosti, psihološkog testiranja osobina ličnosti, procjene specifičnih znanja i vještina, procjene profesionalnih interesa te razgovora i pružanja povratnih informacija.

Vezano za kognitivne sposobnosti, valja reći da visok rezultat na testu intelektualnih sposobnosti ne znači ujedno i bolju radnu funkcionalnost u svim poslovima. Također, u okviru psihološkog testiranja može se procijeniti na kojim skalama kogniivnih sposobnosti osoba ostvaruje najbolje rezultate (verbalne, spacijalne, matematičko-logičke, mehaničke, itd…) što može sugerirati prema kojem da se području rada usmjeri.

O uspješnosti profesionalnog usmjeravanja pojavili su se radovi još tijekom 40-ih godina 20. stoljeća. Istraživanja su pokazala da su ispitanici koji su slušali profesionalni savjet u odabiru zanimanja (najpoznatija je stara referenca Websterova studija iz 1942. godine) u mnogo manjem postotku promašivali svoja zanimanja nego oni koji nisu slušali savjet o budućem zanimanju.

Dobro odabran posao za radnika znači ostvarivanje vlastitih unutarnjih potencijala, mogućnost lakšeg napredovanja u poslu, većeg zadovoljstva na poslu, a za poslodavca manja mogućnost apsentizma i odlazaka s posla. S materijalne strane gledano, za pojedinog kandidata kvalitetno provedeno profesionalno usmjeravanje znači uštedu vremena i novaca za školovanje.

Nažalost, relativno su česte situcije kada osobe radi krivih motiva upisuju obrazovanje za neko zanimanje i kada se na kraju obrazovanja ispostavi da je šansa za rad u željenoj struci mala. Tada se, u želji da se spasi što se spasiti dade, upisuje prekvalifikacija što je dodatno trošenje vremena i novaca koje se možda moglo spriječiti na vrijeme.