Što poslodavci cijene kod zaposlenika?

selekcija.hr psihološki testovi

Koje su to značajke koje pojedinca čine zapošljivim u raznolikim poslovima i kod različitih poslodavaca? Zapošljivost je struktura individualnih karakteristika koje predisponiraju zaposlenike da se (pro)aktivno prilagođavaju poslu i karijeri. Postoje četiri ključne komponente koje općenito dovode do pozitivnih ishoda u svijetu rada:

  1. proaktivnost u radu,
  2. otvorenost prema promjenama,
  3. radna samoefikasnost,
  4. socijalni kapital

Poslodavci iznimno cijene proaktivnost u radu pa samim time ona najviše doprinosi zapošljivosti. Zaposlenici s ovom osobinom iniciraju promjene i djeluju prije nego što do njih dođe, a karakterizira ih inovativnost, kreativnost u rješavanju problema i preuzimanje inicijative. Zaposlenici koji bi svakako trebali imati ovu osobinu su stručnjaci za marketing, istraživači javnog mnijenja i PR stručnjaci.

Promjene u poslovanju često kod ljudi izazivaju psihosomatske probleme.

Nerijetko dolazi do narušavanja radne atmosfere, konflikata i lošije produktivnosti zbog najavljenih promjena. Otvorenost prema promjenama zaštitni je čimbenik koji sprječava ovakve scenarije. Takvi zaposlenici su spremni na prilagodbu, željni novih iskustava i učenja, a ponekad skloni pomagati kolegama kako bi se i oni lakše prilagodili. Ova osobina je preduvjet za web dizajnere, programere, novinare, organizator evenata i slična zanimanja gdje su promjene i nepredviđeni događaji gotovo svakodnevna pojava.

S tim u vezi je i koncept radne samoefikasnosti koji se temelji na vjerovanju zaposlenika u vlastitu sposobnost izvršavanja radnih zadataka, predanost poslu i percepciji posla kao važnog dijela svoga identiteta. Ovo osobinu mogu posjedovati radnici s različitim stupnjem obrazovanja, a često je posjeduju stručnjaci i osobe visokog obrazovanja koji su specijalizirani u uskom području djelovanja kao primjerice liječnici (specijalisti), arhitekti, psiholozi itd.

Socijalni kapital, osim internalnih osobina pojedinaca, opisuje i njihovu socijalnu mrežu u radnom kontekstu. U tom pogledu, zapošljivost je određena i krugom poznanika kao resursom koji omogućuje lakši pristup relevantnim informacijama o prilikama za zapošljavanje ili ostvarivanje drugih karijernih ciljeva. Ova osobina može biti ključna za voditelje ključnih kupaca od kojih se traži poznanstvo s određenim osobama iz partnerskih kompanija, a u svrhu širenja poslovanja i povećanja profitabilnosti.

Umjesto zaključka korisno je podsjetiti se da je tržište rada određeno turbulencijama pa je iznimno važno raditi na sebi, djelovati proaktivno, širiti mrežu kontakata, vjerovati u vlastite sposobnosti te na svaku novu situaciju gledati kao na izazov.

piše: Matej Fiškuš, psiholog.