Jeste li spremni outsourcati postupak odabira zaposlenika?

prednosti psihološkog testiranja kandidata za posao poželjan poslodavac headhunting psihologijsko testiranje upitnici ličnosti izbaci uljeza selekcija.hr psihološki testovi priprema za psihološko testiranje odabir kandidata za posao

Jedan od glavnih razloga outsourcanja usluga iz područja ljudskih potencijala je želja tvrtke da ostvari kvalitetnu uslugu uz niže troškove poslovanja. Vidljiva ušteda proizlaze iz niže potrebe za zapošljavanjem dodatnog HR osoblja. Analiza SHRMa (Society for Human Resource Management, 2004)   pokazala je da 56% od 169 ispitanih HR stručnjaka navodi kako njihove tvrtke outsourcaju usluge iz područja HR-a kako bi uštedili novac ili snizili operativne troškove dok 41% ispitanih kao razlog outsourcanja navodi snižavanje broja zaposlenih u HR odjelu. Napomena – outsourcing nikad nije rješenje problema za loše kreirane interne sustave tvrtke.

Outsourcing, odnosno izdvajanje posla, moguće je definirati kao strategiju prema kojoj poduzeće izdvaja/daje određeni dio ne-temeljnih funkcija specijaliziranim dobavljačima, a za cilj ima snižavanje troškova poslovanja. Izdvajanje posla nije nikakva novost, dapače, tvrtke su oduvijek angažirale vanjske suradnike za obavljanje dijela poslovnih aktivnosti. U trenutku kada posao preuzme vanjski suradnik direktno se sva odgovornost za definirani radni proces prebacuje na njega. Najčešće djelatnosti koje se izdvajaju su: IT, razvoj proizvoda, zapošljavanje, proizvodnja, web dizajn, logistika, korisnička podrška te pravni poslovi.

Zašto poduzeća koriste mogućnost outsourcinga?

Najčešće do outsourcinga dolazi zbog toga što organizaciji nedostaje dovoljno stručnog kadra u određenim poslovnim procesima, zbog toga što se mogu fokusirati na bitnije (core) poslovne procese te zato što je jeftinije, a ne kompromitira se kvaliteta rada.

 

Kao glavne prednosti outsorcinga moguće je istaknuti:

Outsourcing sa sobom osim pozitivnih aspekata može povući i one negativne, pa je zbog toga bitno istaknuti nedostatke. Glavni nedostaci outsourcinga su:

Brzinu i stručnost

U većini situacija posao izdvajate vanjskom suradniku koji je ekspert u području. Vanjski suradnici najčešće imaju specifična znanja, vještine i tehničku podršku koja je nerijetko bolja od tvrke koja outsourca. Preuzeti poslovi se mogu odraditi brže i s većom razinom kvalitete.

Rizik “curenja” privatnih podataka

Svako uključivanje vanjskih suradnika u određeni poslovni proces uključuje rizik otkrivanja povjerljivih informacija nekoj trećoj strani.

Koncentrirate se na glavne (core) procese, a ne sporedne

Izdvajanje ne-temeljnih djelatnosti organizaciji otvara veći prostor i vrijeme na ojačavanju temeljnih procesa.

Problemi izvedbe

Ukoliko ne izaberete kvalitetnog vanjskog suradnika mogu se dogoditi problemi s probijanjem roka isporuke, loše kvalitete odrađenog te ne preuzimanja odgovornosti.

Podjela rizika

Izdvajanjem jednog dijela poslovnih procesa organizacija prebacuje dio odgovornosti na vanjskog izvođača.

Skriveni troškovi

Smanjivanje operativnih troškova i troškova zapošljavanja

Outsourcing umanjuje potrebu za dodatnim zapošljavanjem što uvelike smanjuje troškove te bi se ova stavka mogla definirati kao i najvažnija prednost korištenja vanjskih suradnika.

Nedovoljna uključenost vanjskog suradnika

Vanjski suradnici nerijetko surađuju s velikim brojem klijenata, što može rezultirati time da u određenim situacijama nisu u potpunosti fokusirani na potrebe vaše organizacije.

 

Razlozi zbog kojih trebate outsourcati usluge iz područja ljudskih potencijala (naglasak na proces zapošljavanja)?

Proces zapošljavanja je ključni dio poslovanja tvrtke. Temeljni cilj bilo kojeg proces zapošljavanja, bio on izdvojena djelatnost ili ne, je dobiti nabolje podudaranje između kandidata i radnog mjesta što je efikasnije moguće (Armstrong , 2003). Ovo je ujedno i strateški cilj tvrtke kada planira zapošljavanje. Proces odabira kandidata najčešće se sastoji od: planiranja, oglašavanja, prijave i predselekcije, odabira užeg kruga kandidata, procjene kandidata i ponude za zapošljavanje – svaku od navedenih usluga moguće outsourcati.  Outsourcanje usluga iz područja ljudskih potencijala započinje 90tih godina 20. stoljeća te se danas često koristi. Shen (2005) je proveo opsežnu studiju o navedenoj temi i dolazi do zaključka kako su glavni razlozi outsourcanja funkcija HRa: ušteda, traženje bolje usluge, strateški interesi, dijeljenje i/ili prijenos rizika te izbjegavanje ulaganja nepotrebnog napora. Navedeni autor navodi kako su zapošljavanje, obračun plaća, pravna služba i poslovni odnosi najčešće izdvajani poslovi odjela ljudskih potencijala. Ono što oni imaju zajedničko je da se većinom ne ovise o informacijama i sredstvima koji su specifični za tvrtku. Thomas (2009) se nastavlja na ovu činjenicu navodeći kako su ponuditelji usluge dobra alternativa in-house procesima jer nude znanje i ekspertizu, uključuju postojeće tehnologije te generiraju manji trošak.

 

Prednosti RPOa

Nedostatci RPOa

Snižavanje troškova (Armstrong, 2003)

– veći broj kvalitetnih kandidata za nižu cijenu, uz visoku razinu kvalitete

Brand poslodavca (Moroko i Uncles, 2008)

vanjski dobavljači mogu neuspješno prezentirati poslodavca potencijalnim kandidatima što je veliki problem jer je imidž poslodavca bitan faktor u privlačenju najboljih kandidata s tržišta

Oslobađanje HR odjela (Legget, 2007; Ume- Amen, 2010)

– rane faze procesa zapošljavanja jer oduzimaju puno vremena vama i/ili vašim zaposlenicima (to vrijeme moguće je posvetiti poslovnim procesima od veće važnosti za koje vaš zaposlenik ima ekspertizu)

Potencijalni troškovi (Hauser, 2011)

– troškovi suradnje mogu rasti, a izvođač ne može ponuditi kvalitetne kandidate

Fleksibilnost (Hauser, 2011)

– možete varirati što ćete outsourcati i do koje mjere

Gubitak tehničkih mogućnosti (Ume-Amen, 2010)

– tvrtke koje često i sveobuhvatno outsourcaju mogu izgubiti tehničke kompetencije i inovativnost

Pozitivni doprinosi na većem broju kandidata (HRMID, 2005)

– broj prijava na natječaj može biti prevelik za internu obradu pa samim i propusti mogu biti veliki

Subjektivna evaluacija kandidata (HRIMD, 2005)

– može se dogoditi propuštanje kvalitetnog kandidata zbog postavljenih kriterija sa strane vanjskog izvođača

Doprinosi na drugim razinama (Cappello i Constance, 2011)

– vanjski dobavljači mogu ponuditi inovativna rješenja koristeći nove tehnologije povezane sa zapošljavanjem te unaprijediti proces odabira kandidata

Strah od gubitka kontrole (Ordanini i Silvestri, 2008)

– ako ste izrazito involvirani u proces odabira kandidata za posao i dobro vam ide, onda ga nemojte outsorcati; međutim, ako ste se odlučili za outsourcanje zbog objektivnih razloga poput opetovanih loših iskustava s odabranim kandidatima i pojavljuje vam se osjećaj nesigurnosti možda je dobro pronaći novog izvođača jer nemate dovoljno povjerenja u trenutnog

Moderatori uspješnosti outsourcanja:

·              Ugovorni rizici

Ugovorni rizik se odnosi na važnost kreiranja čvrstog i dobro sistematiziranog ugovora između kupca usluge i izvođača usluge. Pomoću ovoga tvrtka se štiti od negativnih posljedica.

·              Izbor dobavljača i upravljanje procesom

Efikasnost outsourcinga ovisi o kvaliteti suradnje kupca usluge i izvođača usluge. Također, ovisi o razini ekspertize izvođača usluge.

 

*PRO = Recruitment process outsourcing

Izvori:

https://www.flatworldsolutions.com/articles/advantages-disadvantages-outsourcing.php

http://epub.lib.aalto.fi/en/ethesis/pdf/12913/hse_ethesis_12913.pdf

http://ijimt.org/papers/118-M514.pdf

https://www.shrm.org/publications/hrmagazine/editorialcontent/documents/human%20resources%20outsourcing%20survey%20report.pdf