No Image Found

Laganje na psiho testu – pokušati ili ne?

Koristi se u svim mogućim situacijama, poglavito prije izbora, tijekom rata i poslije lova.Također se koristi u postupcima prilikom selekcije kandid...

No Image Found

Upravljanje karijerom i njen razvoj

„Kako bismo privukli, a onda i zadržali najbolji kadar, osim financijskog nagrađivanja trebamo radnicima omogućiti i nematerijalno/intrinzično n...

No Image Found

Procjena radne motivacije

Motivacija predviđa najveći dio ljudskog ponašanja, stoga je prilikom selekcije naročito važno obratiti pozornost na ovaj aspekt profila kandidat...

No Image Found

Centri za procjenu individualnih potencijala

„Assessment centri“ označavaju seriju aktivnosti kojima možemo dobiti temelj za ocjenu ili predviđanje ponašanja za koje se smatra da je relev...

No Image Found

EU zapošljava i traži talente!

Specijalizirana znanja o Europskoj uniji više nisu glavni fokus testiranja za zapošljavanje novih EU dužnosnika, već su to verbalno, numeričko i ...