No Image Found

Procjena radne motivacije

Motivacija predviđa najveći dio ljudskog ponašanja, stoga je prilikom selekcije naročito važno obratiti pozornost na ovaj aspekt profila kandidat...

No Image Found

EU zapošljava i traži talente!

Specijalizirana znanja o Europskoj uniji više nisu glavni fokus testiranja za zapošljavanje novih EU dužnosnika, već su to verbalno, numeričko i ...

No Image Found

Što nakon zapošljavanja?

…  tijekom selekcije bitno je utvrditi područja na kojima je budući djelatnik siguran i na kojima može odmah početi raditi, no i područja ...

No Image Found

Kako napisati pravi životopis?

…jer nam treba dobro poznavanje sustava vrijednosti i motivacije kadra do kojeg želimo doći, da bismo atraktivne uvjete mogli naglasiti već u...

No Image Found

Organizacijska kultura

Ako ste bili zaposleni u dva različita poduzeća, sigurno ste primijetili da se atmosfera, kako radna, tako i međuljudska, razlikuje i nikad nije u ...